Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2406
Title: FPGA ile NLMS ve Gauss-Seidel algoritmalarının hibrit formda gerçeklenmesi
Other Titles: İngilizce başlık bulunmamaktadır
Authors: Koçal, Osman Hilmi
Tiryaki, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Uyarlamalı süzgeç
Gauss-Seidel algoritması
Normallestirilmiş en küçük ortalamalar karesi algoritması
Kanal dengeleyici
Fpga
Vhdl
Adaptive filters
Gauss-Seidel algorithm
Normalized least mean squares algorithm
Channel equalization
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiryaki, S. (2008). FPGA ile NLMS ve Gauss-Seidel algoritmalarının hibrit formda gerçeklenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, uyarlamalı süzgeç katsayılarını ayarlamak için GS (GaussSeidel) ve NLMS (Normalized Least Mean Squares) algoritmalarının birlikte kullanıldığı hibrit bir algoritma önerilmiş ve önerilen yeni algoritmanın yakınsama hızı ve işlem karmaşıklığı incelenmiştir. Önerilen algoritma yapılan bir benzetim çalışmasıyla yakınsama hızı ve işlem yükü açısından benzer algoritmalarla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Hibrit formda gerçeklenen algoritma, GS algoritması ve NLMS algoritması VHDL(VHSIC Hardware Description Language) kullanılarak donanımsal olarak tanımlanmıştır. Her üç algoritmanın VHDL tanımları ile sentezleme ve benzetimleri yapılarak algoritmaların FPGA üzerinde kapladıkları alan ve maksimum saat frekansı gibi parametreleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, önerilen hibrit algoritmanın bir ara yöntem olarak işlem karmaşıklığı veya yakınsama hızı açısından diğer algoritmalara iyi bir alternatif olduğu görülmüştür.
In this thesis, a hybrid algorithm based on the use of GS(Gauss-Seidel) and NLMS(Normalized Least Mean Squares) algorithms together is introduced for adjusting adaptive filter coefficients and also convergence rate and computational complexity of the proposed algorithm is studied. The proposed algorithm is compared with similar algorithms by viewpoints of computational complexity and convergence rate via an adaptive channel equalizer example. The proposed hybrid algorithm has been designed as hardware via VHDL as well as NLMS and Gauss-Seidel algorithms. All three designs has been synthesized and simulated to determine FPGA area and maximum clock frequency parameters. According to the results obtained, it is shown that the proposed hybrid algorithm is a good alternative to the others as an intermediate method by viewpoints of computational complexity or convergence rate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2406
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251105.pdf723.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons