Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2404
Title: Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum var. aestivum) hat ve çeşitlerinde uyum yetenekleri üzerine araştırmalar
Other Titles: Research on combining ability in some bread wheat (Triticum aestivum var. aestivum) varieties and lines
Authors: Balcı, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Turgut, İlhan
Keywords: Buğday
Yarım diallel melez
Genel ve özel kombinasyon yeteneği
Verim öğeleri
Wheat
Half diallel cross
General and specific combining ability
Yield components
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balcı, A. ve Turgut, İ. (2002). "Bazı ekmeklik buğday (triticum aestivum var. aestivum) hat ve çeşitlerinde uyum yetenekleri üzerine araştırmalar". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 225-234.
Abstract: Bu araştırma, beş buğday anacı arasında yapılan yarım diallel melezlemede elde edilen 10 F1 hibridinde üstün genel ve özel uyum yeteneğine sahip ebeveyn ve melezleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 393 (3), 361 (4) ve 68 (5) ıslah hatları ile Atilla-12 (1) ve Flamura-80 (2) çeşitleri olmak üzere toplam 5 tane anaç kullanılmıştır. Deneme Bursa ekolojik şartlarında, 3 tekerrürlü ve tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Veriler ise Griffing analiz metoduna göre değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre genotiplerin genel ve özel uyum yetenekleri istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bitki boyu bakımından 4, başak boyu bakımından 2 ve 5, başakta tane sayısı bakımından 3 ve 4, başakta tane ağırlığı bakımından 2 ve 4, 1000 tane ağırlığı bakımından ise 1 ve 2 nolu atalar yüksek genel uyum yeteneği etkisine sahip olmuşlardır. 1x5 kombinasyonu ise incelenen tüm karakterlerde en yüksek özel uyum yeteneği etkisini ortaya koymuştur. Ayrıca üzerinde çalışılan tüm unsurlarda eklemeli gen etkisinin hakim olduğu belirlenmiştir.
It was aimed to determine superior general and specific combining abilities of 10 F1 hybrid obtained from half diallel crosses of 5 wheat varieties and lines. In this research, two registrated varieties Atilla – 12 (1) and Flamura – 80 (2), three lines 393 (3), 361 (4) and 68 (5) were used. F1 plants and their parents were tested in randomized complete block design with three replications at Bursa ecological conditions. Data were examined by Griffing analysis method. According to the results, the variance of general and specific combining ability of genotypes were statistically significant for all the traits studied. It was determined that parents numbered as, 4 in plant height; 2 and 5 in spike length; 3 and 4 in grain number per spike; 2 and 4 in grain weight per spike; 1 and 2 in 1000 grain weight showed the highest general combining ability effects. 1x 5 combination had the highest specific combing ability in terms of all character observed and the existence of additive gene effects was determined all components.
Description: Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İlhan Turgut'un danışmanlığında Arzu Balcı tarafından hazırlanan "Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum var. aestivum) çeşit ve hatlarında melez gücü üzerine araştırmalar" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153963
http://hdl.handle.net/11452/2404
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_21.pdf209.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons