Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2401
Title: Uzun kemik kırıklarında oymasız intramedüller çivi uygulama sonuçlarımız
Other Titles: Results of unreamed intramedullary nailing of long bone fractures
Authors: Durak, Kemal
Özdemir, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Femur cisim kırığı
Biyolojik tespit
Oymasız kilitli intramedüller çivi
Femur shaft fractures
Biologic fixation
Undreamed intramedullary nail
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, B. (2010). Uzun kemik kırıklarında oymasız intramedüller çivi uygulama sonuçlarımız. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ortopedi ve Travmatolojide sık karşılaşılan kırıkların çoğu, uzun kemiklerin cisminde görülmektedir. Bu kırıkların çoğu yüksek enerjili travmalar ile oluşur. Bu nedenle kırık ile birlikte ek sistem yaralanmalarının görülme olasılığı yüksek olup bu kırıklar sonrası ölüm oranları yükselebilmekte ve önemli sakatlıklar görülebilmektedir.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, Ocak 1997 - Aralık 2007 tarihleri arasında travmatik femur cisim kırığı tanısı ile oymasız kilitli İMÇ kullanılarak biyolojik tespit yapılan 25 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi.Olguların yaş ve cinsiyetleri, yaralanma nedenleri, kırık tipleri, ameliyata alınma zamanları ve ameliyat süreleri, kanama miktarları, skopi kullanım süreleri, erken ve geç dönem komplikasyonları, kaynama zamanı ve fonksiyonel sonuçları değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar Klemm-Börner, Thoresen sistemi ile SF-36 genel sağlık ölçütü kriterlerine göre değerlendirildi.Basit ve kompleks kırıklar arasında ameliyat süresi, kanama miktarı ve kaynama süresi açısından istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (P>0,05). SF-36'ya göre ağrı skorları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (P>0,05).Femur cisminin basit ve çok parçalı kırıklarının oymasız İMÇ ile tespiti; endosteal ve periosteal kan dolaşımını bozmaması, derin enfeksiyon riskinin az olması, yüksek kaynama oranı ve fonksiyonel sonuçlarının iyi olması nedeniyle özellikle çoklu yaralanmalı, pulmoner ve kardiyovasküler sistemi risk altında olan hastalarda tercih edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
In orthopedics and traumatology, shaft fractures of the long bones are the most common ones. Majority of these fractures result from high energy traumas. Thus, accompanying systemic injuries are common, increasing the risk of mortality and disability.25 adults with traumatic femur fracture who had undergone unreamed intramedullary nailing at Uludag University School of Medicine Department of Orthopedics and Traumatology were included in the study.Gender, age, cause of injury, fracture type, operation length, time lapse till surgery, blood loss, fluoroscopy duration, early and late complications, time till union and functional results were noted. Founctional results are evaluated with Klemm-Börner, Thoresen and SF-36 health survey questions.There was no statistically significant difference between operation length, blood loss and time till union of simple and complex fractures (P>0,05). Also, SF-36 questionnaire revealed no statistically significant difference between pain scores (P>0,05).In conclusion, we state that sparing of the endosteal and periosteal circulation, low infection and high union rates and good functional outcomes of unreamed intramedullary nailing fixation make it the treatment of choice for simple and comminuted fractures of the femur shaft, especially for multi-trauma patients and patients with cardiopulmonary co-morbidities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2401
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307285.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons