Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2397
Title: Bursa ili ekolojik koşullarında buğday kahverengi pası (Puccinia recondita Roberge ex Desmaz. f.sp. tritici)’na karşı bazı ekmeklik buğdayların reaksiyonları ve verim kayıplarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of some bread wheat reactions and yield losses against wheat brown rust (Puccinia Recondita Roberge ex Desmaz. f.sp. tritici) in Bursa ecological conditions
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Arslan, Ümit
Yağdı, Köksal
Aydoğan, Esra
Keywords: Ekmeklik buğday
Kahverengi pas
Puccinia recondita f.sp. tritici
Çeşit reaksiyonu
Verim kaybı
Bread wheat
Brown rust
Cultivar reaction
Yield loss
Issue Date: 2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Ü. vd. (2002). "Bursa ili ekolojik koşullarında buğday kahverengi pası (Puccinia Recondita Roberge ex Desmaz. f.sp. tritici)’na karşı bazı ekmeklik buğdayların reaksiyonları ve verim kayıplarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1), 201-210.
Abstract: Bu çalışma Bursa ili ekolojik koşullarında 2000-2001 yetiştirme sezonunda Buğday Kahverengi Pası (Puccinia recondita Roberge ex Desmaz. f.sp. tritici)’na karşı 10 ekmeklik buğdayın (3 çeşit ve 7 hat) reaksiyonlarını ve verim kayıplarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Kahverengi Pas’a karşı Marmara-86 çeşidinin orta derecede duyarlı (MS), diğer 9 çeşit ve hattın duyarlı (S) olduğu saptanmıştır. Regresyon analizleri sonucunda; hastalık şiddetinin her %1’lik artışında, ortalama kayıpların tane veriminde 4.07 kg/da (% 0.17), 1000 tane ağırlığında ise 0.13 g (% 0.12) olduğu belirlenmiştir. Hastalık şiddetine bağlı olarak ortalama kayıplar tane veriminde 53.1 kg/da (% 9.4), 1000 tane ağırlığında ise 4.3 g (% 9.3) bulunmuştur.
This study was carried out in 2000-2001 growing season in Bursa ecological conditions in order to determine the reactions and yield losses of 10 bread wheats (3 cultivars and 7 lines) against wheat brown rust (Puccinia recondita Roberge ex Desmaz. f.sp. tritici). It was determined that Marmara-86 cultivar was moderately susceptible (MS) and the other 9 cultivars and lines were susceptible (S) against wheat brown rust. The regression analyses showed that the average losses were 4.07 kg/da (0.17 %) in grain yield and 0.13 g (0.12 %) in 1000- seed weight for each 1 % increase of disease severity. Depending on the disease severity, average losses were found as 53.1 kg/da (9.4 %) for grain yield and as 4.3 g (9.3 %) for 1000- seed weight.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153961
http://hdl.handle.net/11452/2397
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2002 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_19.pdf428.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons