Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2391
Title: Sıçanlarda intestinal iskemi ve iskemi/ reperfüzyon hasarında ısı şok protein 32 cevabı
Other Titles: The heat shock protein 32 response to intestinal ischemia and ischemia/reperfusion injury
Authors: Kahveci, Nevzat
Öztürk, Ersin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Fizyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Isı şok protein 32
İntestinal
İskemi
Reperfüzyon
Heat shock protein 32
Intestinal
Ischemia
Reperfusion
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: ÖZtürk, E. (2009). Sıçanlarda intestinal iskemi ve iskemi/ reperfüzyon hasarında ısı şok protein 32 cevabı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı sıçanlarda intestinal iskemi ve iskemi/reperfüzyon hasarına, intestinal doku ve sistemik kan ısı şok proteini (I.Ş.P.) 32 yanıtının saptanmasıdır.Uludağ Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulu tarafından onaylanan çalışmamızda kontrol grubu (K.G.), iskemi grubu (İ.G.) ve iskemi/reperfüzyon grubu (R.G.) olmak üzere üç gruba ayrılmış 21 sıçan kullanıldı. Tüm sıçanlara genel anestezi altında laparotomi yapıldı ve superior mezenterik demetleri (S.M.D.) hazırlandı. K.G. sıçanlarının S.M.D. etrafına 000 ipek yerleştirildi. İ.G. sıçanlarının S.M.D. 000 ipek fiyonk düğümle bağlandı. R.G. sıçanlarının S.M.D.'ne 000 ipekle fiyonk düğüm konuldu. Tüm sıçanlarda iplik uçları karın duvarından çıkarılıp, karın kapatıldı. R.G. sıçanlarının karınlarındaki iplikler bir saat sonra zıt yönde çekilerek fiyonk düğümün açılmasıyla reperfüzyon sağlandı. Sıçanlara ilk laparotominin 6. saatinde relaparotomi yapılarak ince barsaklar çıkarıldı. Sol ventrikülden kan örnekleri alındı ve sıçanlar kardiyak punkçır yöntemiyle sakrifiye edildi. Sıçanların ince barsak dokuları ve kan örneklerinde HO-1 (Rat) StressXpress ELISA Kit (Stressgen Technologies, Assay Designs Inc, Ann Arbor, USA) kullanılarak I.Ş.P. 32 ölçümü yapıldı. Sayısal verilerin karsılaştırılmasında, Kruskal Wallis veya Wilcoxon Rank Sum test, kategorik verilerin karsılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.İ.G. ve R.G. ortanca doku I.Ş.P. 32 düzeyleri K.G.'na oranla anlamlı olarak yüksekti (p=0,0017), ancak İ.G. ve R.G. arasında anlamlı bir fark yoktu (p=0,48). İ.G. ve R.G. ortanca kan I.Ş.P. 32 düzeyleri ile K.G. ortanca kan I.Ş.P. 32 düzeyi arasında fark yoktu (p=1).Sonuç olarak, sıçanlarda intestinal iskemi ve iskemi/reperfüzyon hasarında doku I.Ş.P. 32 düzeyleri ilk 6 saat içinde benzer şekilde artmaktadır. Ancak bu artış sistemik dolaşıma yansımamaktadır.
The aim of this study was to clarify tissue and systemic blood heat shock protein (H.S.P.) 32 response to intestinal ischemia and ischemia/reperfusion injury in rats.Twenty one rats, divided into control group (C.G.), ischemia group (I.G.) and ischemia/reperfusion group (R.G.) were used in our study which was approved by Uludag University Animal Experiment Ethical Committee. Following laparatomy under ether anesthesia, superior mesenteric bundles (S.M.B.) of the rats were prepared. A silk suture was placed around the S.M.B. of the rats in C.G. A permanent knot in the I.G. and a slip knot in the R.G. were placed on the S.M.B. The free ends of the silk sutures were taken throughout the abdominal walls and then the laparotomies were closed. Reperfusion was established by pulling out the free ends of the silk sutures after one hour in R.G. Relaparatomy was performed to all the rats on the 6th hour of the initial laparatomy and small intestines were removed. After blood was drawn from the left ventricle, all rats were sacrificed by cardiac puncture. HO-1 (Rat) StressXpress ELISA Kit (Stressgen Technologies, Assay Designs Inc, Ann Arbor, USA) was used to measure H.S.P. 32 in intestinal tissue and systemic blood samples. Quantitative variables were compared by using Kruskal Wallis or Wilcoxon Rank Sum test and categorical variables were compared by using chi-square test. P<0,05 was considered to be significant.Tissue H.S.P. 32 levels were significantly increased in I.G. and R.G. when compared to the C.G. (p=0,0017). However, there was no difference between I.G. and R.G. (p=0,48). The median blood H.S.P. 32 levels showed no difference between three groups (p=1).As a conclusion, the tissue H.S.P. 32 levels increased similarly following a 6-hour intestinal ischemia and ischemia/reperfusion in rats; however, this increase did not reflect to the systemic circulation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2391
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247305.pdf825.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons