Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2383
Title: Metal emprenye işleminde işlem parametrelerinin işlem kalitesine etkisinin deneysel incelenmesi
Other Titles: Metal impregnation process of the process parameters affecting the quality of the experimental investigation
Authors: Çakır, M. Cemal
Aktaş, Merve
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Metal emprenye işlemi
Vakumlu emprenye işlemi
Dökümde gözenekli yapı
Malzeme kusuru
Metal impregnation system
Vacuum impregnation system
Porous at casting
Casting defects
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aktaş, M. (2010). Metal emprenye işleminde işlem parametrelerinin işlem kalitesine etkisinin deneysel incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, döküm malzemelerde imalattan dolayı meydana gelen gözle görülemeyen mikro gözeneklerin ve boşlukların giderilme işlemi esasına dayanmaktadır. Burada yapılan, dökümden sonra çıkan malzemelerin gözeneklerini tıkama esasına dayanan emprenye denilen bir işlemi uygulamaktır. Emprenye işlemini etkileyen parametreler ve döküm parçaların yapılarında oluşan gözeneklerin tıkanma oranları incelenmiştir.
This study based on, metal casting materials that have micro porosities and cavities because of the manufacturing are being eliminated. After casting, materials are being plugging the pores which is based on blocking the pores of the procedure is called impregnation. The parameters that effect impregnation process and the rates of casting parts blocking of the pores are examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2383
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340051.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons