Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2374
Title: El osteoartritli hastalarda topikal %5 ibuprofenin etkinliğinin araştırılması
Other Titles: Evaluation of the efficacy of 5% topical ibuprofen in hand osteoartritis
Authors: Yurtkuran, Merih
Kanat, Elvan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: El osteoartriti
Egzersiz
Topikal ibuprofen
Hand osteoarthritis
Exercises
Topical ibuprofen
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kanat, E. (2009). El osteoartritli hastalarda topikal %5 ibuprofenin etkinliğinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, el osteoartritli hastalarda %5 topikal ibuprofenin klinik etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Yaşları 41 ile 80 arasında değişen toplam 50 kadın hasta çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba randomize edildi (Grup 1; ev bazlı el egzersizi grubu, Grup 2;%5 topikal ibuprofen ve ev bazlı el egzersizi grubu:). Hastalar ev egzersizlerini 16 hafta süreyle gerçekleştirdi. %5 topikal ibuprofen ağrılı el üzerine günde 3 kez 10 cmlik strip şeklinde, 4 hafta uygulandı. Tedavilerin etkinliği 4 ve 16 hafta sonra değerlendirildi ve sonuçlar tedavi öncesi ile karşılaştırıldı. Ağrı ve katılığın değerlendirilmesi için Vizüel Analog Skala (VAS), fonksiyonların değerlendirilmesi için AUSCAN ve Duruöz indeksi ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi için SF–36 kullanıldı. Her iki tedavi yöntemi de el osteoartritli hastalarda etkili bulundu. Bununla birlikte, fark skorları ve yüzde değişimleri açısından gruplar arasında yapılan karşılaştırmada, VAS ile ağrı (p<0.001), SF–36 fiziksel fonksiyon skoru (p=0.045), SF–36 ağrı skoru (p=0.001), SF–36 vitalite skoru (p=0.009), katılık skoru (p<0.001) ile AUSCAN ve Duruöz indeks skorlarındaki (p<0.001) iyileşmenin 16. haftanın sonunda grup 2’de daha fazla olduğu saptandı. %5 topikal ibuprofen el osteoartritli hastalar için umut verici bir tedavi olabilir
In this study, we aimed to investigate the clinical efficacy of 5% topical ibuprofen in patients with hand osteoarthritis. A total of 50 female patients with the ages between 41 and 80 were enrolled in the study. Patients were randomized into 2 groups (Group 1; home–based hand exercise group, Group 2; 5% topical ibuprofen plus home–based hand exercise group). Patients performed exercises for 16 weeks. 5% topical ibuprofen was applied 3 times a day in a 10–cm strip for 4 weeks on the painful hand. Efficacy of treatments were evaluated after 4 and 16 weeks and compared with the baseline scores. Clinical and functional assessments of the patients were made by using the Visual Analogue Scale (VAS) for the pain and stiffness. AUSCAN and Duruoz indexes were used for the functional assessment and SF–36 for quality of life. Both treatment methods were found to be effective in patients with hand OA. However, when the groups were compared by change scores and percentages of changes, improvements observed in pain intensity by VAS (p<0.001), SF–36 physical function score (p=0.045), SF–36 pain score (p=0.001), SF–36 vitality score (p=0.009), stiffness score (p<0.001), AUSCAN and Duruöz index scores (p<0.001) were determined to be superior in Group 2 at the end of the 16th week. 5% topical ibuprofen may be a promising therapy for patients with hand osteoarthritis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2374
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307198.pdf654.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons