Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2360
Title: Tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelik on-line fikir ve değerlendirmelerinin (EWOM) analizi
Other Titles: An analysis of on-line conversations between consumers (EWOM) based on technological product reviews
Authors: Gündoğan, Neriman
Başkaya, Hasan Can
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Word-of-mouth
Elektronik word-of-mouth
WOM
eWOM
Sanal topluluklar
Electronic word-of-mouth
Virtual communities
Issue Date: 18-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Başkaya, H. C. (2010). Tüketicilerin teknolojik ürünlere yönelik on-line fikir ve değerlendirmelerinin (EWOM) analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Word-of-mouth(WOM); iki veya daha fazla insan arasında bir ürün veya hizmet hakkında, resmi olmayan bir biçimde ve herhangi bir finansal ya da reklam amaçlı çıkar beklemeden gerçekleştirilen bir iletişim biçimi olarak belirtilmektedir. Bu iletişim İnternet üzerinden gerçekleştiğinde, bu elektronik word-of-mouth(eWOM) olarak ifade edilmektedir. Sanal topluluklar ise kişilerin İnternet yolu ile bir konu üzerinde, belirli bir süre zarfında yaptıkları iletişimler sonucu oluşturdukları, kişisel ve sosyal ağlar olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada elde edilmek istenen sonuç ise; Türkiye'de sanal topluluklarda teknolojik ürünler hakkında eWOM iletişimleri gerçekleştiğinde, nelerden bahsedildiğini görebilmektir. Amaç, detaya inildiğinde; bu konuşmalar gerçekleşirken, hangi boyutların oluştuğunu ve hangi boyutların üstünde diğerlerinden daha fazla durulduğunu görebilmek, bu boyutların kültürel olarak Türkiye'ye özel olup olmadığını incelemektir. Bu çalışma için, Türkiye'deki teknoloji bazlı çeşitli forumlardan yaklaşık iki bin adet mesaj alınmış, Kozinets tarafından geliştirilmiş olan netnoğrafya yöntemi ve temele bağlı kuram yaratma yöntemi (grounded theory) kullanılarak içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çıkan sonuçlar frekans analiziyle listelenmiş ve en çok konuşulan konunun ürünlerin spesifik özellikleri ile ilgili bilgi ve tecrübeleri aktarma boyutu olduğu görülmüştür. Türkiye'ye özel olarak ise, herhangi bir bilgi veya tecrübe belirtmeksizin fikir belirtmeyle ilgili boyut, etken olarak görülmüştür.
Word-of-mouth(WOM); is an informal type of communication about products and services which occurs between two or more people without the need to seek financial or commercial gain. When this communication happens over the Internet, then it is called electronic word-of-mouth(eWOM). Virtual Communities are where eWOM takes place and they are defined as social networks on the internet which are formed by people sharing the same interests. This study aims to find out what people in technology based Turkish virtual communities talk about when they engage in eWOM communication. To do that, the first goal is to analyze the content of the eWOM messages and pick out the most popular topics, then break them into a coding structure. The second goal is, analyzing the data further and looking for cultural motives of Turkish people in the content of these communications. To accomplish this objective; first, some tech-related virtual communities were found. After that, two thousand messages were picked randomly from those communitys forums and analyzed using Kozinets netnoghraphy and grounded theory as content analysis methods. The results indicated that people mostly talked about the spesific functions of products and services by using their knowledge and experience of the spesific products. As for Turkish spesific content; the code about giving shortcut advices without mentioning any past knowledge or experience was considered as a cultural aspect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2360
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262963.pdf369.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons