Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2355
Title: Kaynaklı parçaların sonlu elemanlar yöntemi ile analizi
Other Titles: Analysis of welded parts by finite elemant method
Authors: Yavuz, Nurettin
Yıldız, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: MAG kaynak yöntemi
Kaynak parametreleri
Sonlu elemanlar yöntemi
MAG welding method
Welding parameters
Finite element method
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, A. (2011). Kaynaklı parçaların sonlu elemanlar yöntemi ile analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın hedefi, MAG kaynak yöntemi kullanılarak alın kaynağı ile birleştirilen ST 37 çelik plakaların deneysel çalışmalar sonucu elde edilen verilerle, Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılarak yapılan analizden elde edilen verilerin mukayesesini yapmaktır.Parçalar arası mesafe, gaz debisi ve akım değerleri için farklı kaynak parametreleri seçilerek kaynatılan parçalarda sıcaklık dağılımı ve çarpılma miktarı tespit edilmiştir. Kaynaklı numunelerin mekanik ve mikroyapı özelliklerini belirlemek için, çekme testi, sertlik ölçümü, mikroyapı çalışmaları ve kaynak nüfuziyeti incelemesi yapılmıştır.Sonlu elemanlar yöntemi ile modelleme, kaynak işlemini fiziksel kurallara göre simule edebilmek için önemli bir araçtır. Sonlu elemanlar yöntemini kullanarak analizi gerçekleştirmek için HyperMesh 10.0 programından faydalanılmıştır.Simülasyon ve deneysel çalışmalarının karşılaştırılması sonucunda Sonlu Elemanlar Yöntemi ile elde edilen sıcaklık ve çarpılma sonuçlarının, deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür.
The aim of this thesis is, making a comparision between the data obtained from experimental study and analysis of finite element method which is joined with MAG welding method by using butt joint for St37 steel.Distribution of temperature and displacement are observed by selecting different parameters for distance between parts, gas flow and current input. To get mechanical and microstructural characteristics of welded samples , tensile test, measurment of hardness, study of microstructure and welding penetration have been done.Modelling with finite element method is a very important tool to simulate welding operation due to the physical rules. To perform the analysis of finite element method, HyperMesh 10.0 is used.As a result of making comparison between simulation and experimental studies, it is obtained that the results of distribution of temperature and displacement are compatible with each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2355
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284799.pdf5.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons