Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2354
Title: Transforaminal epidural steroid enjeksiyonlarında künt uçlu ve sivri uçlu iğnelerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of blunt and sharp beveled needles at transforaminal epidural steroid injections
Authors: Şahin, Şükran
Özcan, Ulaş
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Epidural steroid
Transforaminal
Künt uç
Kesk
Epidural steroid injection
Transforaminal
Sharp needle
Blunt needle
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özcan, U. (2010). Transforaminal epidural steroid enjeksiyonlarında künt uçlu ve sivri uçlu iğnelerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Transforaminal epidural steroid enjeksiyonlarında (TESİ) künt uçlu ve sivri uçlu iğneler, işlem sırasında parestezi, dural ponksiyon, kanama ve paralizi gibi komplikasyonları yönünden incelenmiştir.Haziran 2004 - Aralık 2008 yılları arasında Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'na bağlı Algoloji Bilim Dalı'nda yapılan TESİ uygulamalarında künt uçlu ve keskin uçlu iğnelerin kullanıldığı 185 olgunun dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Olguların yaş, cinsiyet, tanı, girişimin uygulandığı mesafe, kullanılan iğne (keskin veya künt uçlu), steroid ve lokal anestezi miktarı, karşılaşılan komplikasyonlar (parestezi, paralizi, damar içi enjeksiyon, kanama, dural ponksiyon, işlem sonrası ilk 24 saatte başağrısı, enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı ve bacakta geçici güç kaybı) kaydedilmiştir.Künt uçlu iğne ile girişim yapılan olguların 3 tanesinde, keskin uçlu iğne ile yapılan girişimlerin ise 8 tanesinde işlem sırasında parestezi geliştiği tespit edildi ancak anlamlılık saptanmadı. Künt uçlu iğne ile 2 ve keskin uçlu iğne ile 13 olguda olmak üzere toplam 15 girişimde vasküler penetrasyon gözlemlendi ve istatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi (p<0.001). Dural ponksiyon ve baş ağrısı açısından iğneler arasında farklılık yoktu. Girişim yerinde lokal ağrı ise künt uçlu iğnede daha fazla saptandı.Transforaminal steroid uygulamalarında künt uçlu iğnelerde sayıca daha az vasküler penetrasyon olması ve lokal bel ağrısı insidansının daha az olması, künt uçlu iğneleri daha avantajlı duruma getirmektedir.
The aim of this study was to compare the sharp and blunt needles in order to determine the incidence of complications during transforaminal anterior epidural steroid injections.In this retrospective study, 185 cases that undergo transforaminal epidural steroid injection with sharp or blunt needles were evaluated between June 2004 and December 2008. Patients age, sex, diagnosis, needle type (sharp or blunt), volume of local anesthetic and steroid injected, complications (paresthesia, dural puncture, bleeding, paralysis, intravascular penetration, headache, local back pain, temporary motor loss in lower extremities) was recorded.3 cases in blunt needle group and 8 cases in sharp needle group showed paresthesia during the procedure. The difference was not found to be significant among the groups. Vascular penetration was observed in 2 cases in blind and 13 cases in sharp needle group and the difference between groups was statistically significant (p<0.001). Dural punction and headache incidence were not significant when the two groups are compared. The local back pain at the injection site had a higher incidence in the blunt needle group.When using the blunt needles, vascular penetration and local back pain was less during transforaminal epidural steroid injections. Therefore blunt needles seem to be more advantageous.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2354
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307271.pdf885.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons