Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2340
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzgünel, Gülzin Yeşim-
dc.contributor.authorGökmen, Zeynep Gül-
dc.date.accessioned2019-12-06T05:23:20Z-
dc.date.available2019-12-06T05:23:20Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationGökmen, Z. G. (2012). Sıçan modelinde, hyaluronik asidin yarık damak operasyonu sonrası maksiller kemik gelişimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2340-
dc.description.abstractYarık damak hastalarında, yarık damak korreksiyon cerrahisi sonrası, sıklıkla maksiller kemik gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiştir. Bunun sebebi de cerrahi sonrası yara iyileşmesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak gelişen sert skar dokusunun kontraksiyonudur. Bu çalışmada, skar dokusunu önleyici etkisi nedeniyle gerek klinik gerek deneysel çalışmalarda kullanılmakta olan hyaluronik asidin, yarık damak cerrahisi uygulanan sıçanlarda maksiller kemik gelişimi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Kırk sekiz adet Wistar Albino cinsi dişi sıçan damağında orta hatta insizyon yapılıp bilateral mukoperiosteal flepler disseke edildi. Sıçanlar rastgele iki ana gruba ayrıldı: grup A'da (kontrol grubu, n=24) fleplerin altına herhangi bir enjeksiyon yapılmazken, grup B'de (çalışma grubu, n=24), cerrahi sırasında ve cerrahiden sonra bir hafta ara ile iki haftalık süre zarfında, her bir flep altına 0,1 cc toplamda 0,2 cc hyaluronik asit enjeksiyonu yapıldı. Her ana grup rastgele olacak şekilde iki alt gruba (n=12) ayrıldı. Maksiller gelişim histolojik olarak; epitelizasyon, granülasyon dokusu, hücre içeriği, kollajen oluşumu ve vaskülarizasyona bakılarak 3. ve 12. haftada değerlendirildi. Operasyon öncesi ve operasyon sonrası 12. haftada maksiller gelişim makroskopik olarak ikinci molar dişler arasındaki mesafe karşılaştırılarak değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucunda; hyaluronik asidin damakta disseke edilen mukoperiosteal flepler altına uygulanmasının, histolojik ve makroskopik olarak maksiller gelişim üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gözlendi.tr_TR
dc.description.sponsorshipCleft palate patients often show impaired growth and development of the maxillary bone and dentition after cleft palate operation. The cause of this growth disturbance after cleft palate repair is the contraction of the rigid scar tissue which is inevitable result of the wound healing process. The aim of this experimental study is to investigate the effect of hyaluronic acid which is commonly used in experimental and clinical studies because of its? effect on prevention of scar formation. Following midline mucosal incision of 48 female Wistar Albino rats? hard palate, bilateral mucoperiosteal flaps were dissected. Then, the rats were randomly divided into two groups: group A (control group, n=24) and group B (treatment group, n=24). In group A, no injection was done underneath the fleps, whereas in group B, hyaluronic acid (0,2 cc) was injected underneath the mucoperiosteal flaps twice at 7 days intervals. Each group was randomly divided into two sub-study groups (n=12). Histologically, growth of maxilla was assessed in terms of epithelization, granulation tissue, cell density, collagenization, vascularization on 3 and 12 weeks. Preoperatively and 12 weeks postoperatively, growth of maxilla was assessed macroscopically by measuring the distance between the cheek-side cusps of the second molar. As a result of this study, it was observed that the injection of hyaluronic acid underneath the mucoperiosteal flaps has no significant effect on the growth of maxilla.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHyaluronik asittr_TR
dc.subjectMaksiller gelişimtr_TR
dc.subjectYarık damaktr_TR
dc.subjectCleft palateen_US
dc.subjectGrowth of maxillaen_US
dc.subjectHyaluronic aciden_US
dc.titleSıçan modelinde, hyaluronik asidin yarık damak operasyonu sonrası maksiller kemik gelişimi üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffects of hyaluronic acid after the cleft palate operation on the growth of maxilla in a rat modelen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314552.pdf799.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons