Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2340
Başlık: Sıçan modelinde, hyaluronik asidin yarık damak operasyonu sonrası maksiller kemik gelişimi üzerine etkisi
Diğer Başlıklar: Effects of hyaluronic acid after the cleft palate operation on the growth of maxilla in a rat model
Yazarlar: Özgünel, Gülzin Yeşim
Gökmen, Zeynep Gül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hyaluronik asit
Maksiller gelişim
Yarık damak
Cleft palate
Growth of maxilla
Hyaluronic acid
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gökmen, Z. G. (2012). Sıçan modelinde, hyaluronik asidin yarık damak operasyonu sonrası maksiller kemik gelişimi üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Yarık damak hastalarında, yarık damak korreksiyon cerrahisi sonrası, sıklıkla maksiller kemik gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiştir. Bunun sebebi de cerrahi sonrası yara iyileşmesinin kaçınılmaz bir sonucu olarak gelişen sert skar dokusunun kontraksiyonudur. Bu çalışmada, skar dokusunu önleyici etkisi nedeniyle gerek klinik gerek deneysel çalışmalarda kullanılmakta olan hyaluronik asidin, yarık damak cerrahisi uygulanan sıçanlarda maksiller kemik gelişimi üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Kırk sekiz adet Wistar Albino cinsi dişi sıçan damağında orta hatta insizyon yapılıp bilateral mukoperiosteal flepler disseke edildi. Sıçanlar rastgele iki ana gruba ayrıldı: grup A'da (kontrol grubu, n=24) fleplerin altına herhangi bir enjeksiyon yapılmazken, grup B'de (çalışma grubu, n=24), cerrahi sırasında ve cerrahiden sonra bir hafta ara ile iki haftalık süre zarfında, her bir flep altına 0,1 cc toplamda 0,2 cc hyaluronik asit enjeksiyonu yapıldı. Her ana grup rastgele olacak şekilde iki alt gruba (n=12) ayrıldı. Maksiller gelişim histolojik olarak; epitelizasyon, granülasyon dokusu, hücre içeriği, kollajen oluşumu ve vaskülarizasyona bakılarak 3. ve 12. haftada değerlendirildi. Operasyon öncesi ve operasyon sonrası 12. haftada maksiller gelişim makroskopik olarak ikinci molar dişler arasındaki mesafe karşılaştırılarak değerlendirildi. Bu çalışmanın sonucunda; hyaluronik asidin damakta disseke edilen mukoperiosteal flepler altına uygulanmasının, histolojik ve makroskopik olarak maksiller gelişim üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gözlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2340
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
314552.pdf799.98 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons