Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2317
Title: Bazı liken ekstrelerinin çeşitli bitki fungal hastalıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Other Titles: The investigations on the efficacy of lichen extracts against some plant fungal pathogens
Authors: Öztürk, Şule
Karabulut, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Antifungal
Bitki patojeni
Liken
Liken ekstresi
Plant pathogen
Lichens
Lichen extract
Issue Date: 15-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karabulut, G. (2010). Bazı liken ekstrelerinin çeşitli bitki fungal hastalıkları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada yapraksı-dalsı formdaki Evernia prunastri (L). Ach., Pseudevernia furfuracea var. furfuracea (L.) Zopf ile yapraksı formdaki Parmelia sulcata Taylor' nın %96 lık etil alkol ile hazırlanmış ekstrelerinin önemli bitki patojeni funguslara karşı etkileri in vitro koşullarda araştırılmıştır.Liken ekstresi ilave edilmiş petrilere yerleştirilen ve 25°C'de inkübasyona bırakılan fungusların koloni gelişimleri kontrol petrilerindeki fungal gelişimin tamamlanmasından bir gün önce ölçülmüştür. Denemeler sonucunda elde edilen verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesinde en küçük anlamlı fark (LSD) testi kullanılmıştır.Yapılan denemelerde Evernia prunastri, Parmelia sulcata ve Pseudevernia furfuracea var. furfuracea ekstrelerinin istatistiki olarak bitki patojeni funguslardan Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Fusarium solani, F. culmorum, Macrophomina phaseolina, Penicillium expansum ve Rhizoctonia solani' ye karşı in vitro koşullarda misel ve spor gelişimi üzerinde değişik oranlarda engelleyici olduğu tespit edilmiştir.Elde edilen sonuçlara göre liken sekonder metabolitlerinin çeşitli bitki hastalıkları ile savaşımda biyolojik kimyasallar olarak değerlendirilmesinin mümkün olacağı söylenebilir.
The aim of this study was to investigate the in vitro efficacy of 96 % alcohol extracts of Evernia prunastri (L). Ach. and Pseudevernia furfuracea var. furfuracea (L.) Zopf that were in foliose-fruticose form and Parmelia sulcata Taylor in foliose form against important plant pathogens.The growth of fungal colonies in petri plates amended with lichen extracts at 25 °C was measured a day before covering all surface of petri plate in control treatment. Data were analysed according to statistical analysis test LSD at P?0.05.The in vitro efficacy of extracts of Evernia prunastri, Parmelia sulcata and Pseudevernia furfuracea var. furfuracea showed a significant inhibition against mycelia and spore growth of Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Fusarium culmorum, F. solani, Macrophomina phaseolina, Penicillium expansum and Rhizoctonia solani. The level of inhibition among extracts showed variation.It was concluded that secondary metabolites of lichens may be used as biological chemicals against some plant pathogens.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2317
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340038.pdf3.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons