Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2315
Title: Sodyum bor hidrürün aşındırma baskıda kullanım olanaklarının araştırılması
Other Titles: Investigation on application possibilities of sodium borohydride in textile discharge printing
Authors: Kanık, Mehmet
Yılmazlar, Erman Özcan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Aşındırma baskı
Sodyum borhidrür
Küp baskı
Aşındırma maddeleri
Discharge printing
Sodium borohydride
Vat printing
Discharging agents
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmazlar, E. Ö. (2010). Sodyum bor hidrürün aşındırma baskıda kullanım olanaklarının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada en önemli bor bileşiklerinden biri olan sodyum borhidrürün (NaBH4) tekstil aşındırma baskıcılığında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Çalışma üç aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada aşındırma maddesi konsantrasyonunun aşındırılabilirlik üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İkinci aşamada fiksaj süresinin sodyum borhidrürle yapılan beyaz aşındırma baskılar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Üçüncü aşamada ise renkli küp aşındırma baskıda kullanılabilir olup olmadığı araştırılmıştır.Sodyum formaldehit sülfoksilatın kullanıldığı konvansiyonel yöntemle ve sodyum borhidrürün kullanıldığı yöntemle yapılan baskılardan elde edilen % reflektans, K/S ve bağıl aşınma oranı değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca ikinci ve üçüncü aşamada baskılı kumaşın uzama ve elastik geri dönüş testi sonuçları da incelenmiştir.Sonuçta sodyum borhidrürün bazı reaktif boyarmaddelerle boyanmış zeminlerin beyaz aşındırma baskılarında kullanılabilir olduğu, fakat renkli aşındırma baskılarda ise sodyum borhidrür kullanımının teknik açıdan uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
In this study, the usability of sodium borohydride (NaBH4) which is one of the most important boron compounds, in textile discharge printing was investigated. The study was performed in three steps. In the first step of the study, the effect of the discharging agent concentration on dischargeability was investigated. In the second step, the effect of the fixation time on the white discharge printings with sodium borohydride was investigated. Then in the last step, the usability of sodium borohydride in coloured vat discharge printings was investigated.Percentage of reflectance, K/S and relative rate of white dischargeability values achieved from printings made with sodium formaldehyde sulphoxylate and sodium borohydride were compared. In the second and the last steps effects of the discharge printing method on elongation and elastic recovery of the printed fabrics were also examined.As a result, it was found that sodium borohydride can be used in white discharge printings of fabrics dyed with some reactive dyes, but it can't be used in technically coloured vat discharge printings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2315
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340036.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons