Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2313
Title: Yapı üretim sürecinde tuğla dış cephe kaplama sorunları
Other Titles: İngilizce başlık bulunmamaktadır
Authors: Taş, Nilüfer
Tair, Gyulezar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Ana Bilim Dalı.
Keywords: Yapı
Üretim süreci
Tuğla
Dış cephe kaplaması
Building
Production process
Brick
Exterior siding
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tair, G. (2010). Yapı üretim sürecinde tuğla dış cephe kaplama sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, yapı üretim sürecinde tuğla dış cephe kaplama sorunları ele alınmıştır. 1. ve 2. bölümünde öncelikle genel olarak ``yapı üretim sürecinde'' yer alan ``tasarım '' alt sürecinde tuğla dış cephe üretimi tanıtılmıştır. Tuğla dış cephe kaplamasının tanımı, tarihsel gelişimi, fabrikada üretimi, çevreye karşı etkileri, özellikleri, sınıflandırılması, uygulama yöntemleri ve Türkiye' de tuğla ile ilgili kullanılan standartlar araştırılmıştır.Çalışmanın 3. bölümünde; yapı üretim sürecinde tuğla dış cephe kaplamasında karşılaşılan; yanlış malzeme seçimi, yüksek maliyet, firma rekabeti, yanlış hesaplar, yanlış boyutlandırma, başka bir malzeme ile kullanımı, cephe tasarım çalışmasının ertelenmesi gibi temel sorunları tespit edilerek incelenmiştir.Malzeme üretim sürecinde karşılaşılan; enerji tasarrufu, kredi ve teşvik yetersizliği, kalite bozukluğu, iyileştirme yetersizliği, zaman kaybı, zayiat fazlalığı gibi sorunlar tespit edilerek araştırılmıştır.Tuğla dış cephe kaplamasının tasarım sürecinde karşılaşılan; bilgilerin biriktirilip aktarılamaması, iletişimsizlik, tecrübesizlik, yanlış teknik kullanımı, bilinçsiz kararlar, yanlış detaylandırma gibi sorunlar tespit edilerek incelenmiştir.Tuğla dış cephe kaplamasının uygulama sürecinde karşılaşılan; tecrübesizlik, yetersiz iş gücü, yetersiz teknoloji, yetersiz depolama alanı, yüksek maliyet, malzeme temini gibi sorunlar tespit edilerek irdelenmiştir.Tuğla dış cephe kaplamasının kullanım sürecinde karşılaşılan; eğitimsizlik, bina yüksekliği, bakımsızlık gibi sorunlar tespit edilerek incelenmiştir.Çalışmanın 4. bölümünde; yapı üretim sürecinde tuğla dış cephe kaplamasındaki tespit edilmiş sorunlara karşı çözüm önerileri araştırılmıştır. Malzeme üretim sürecindeki tespit edilmiş sorunlara karşı ve tuğla dış cephe kaplamasının tasarım uygulama ve kullanım sürecindeki sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirilmiştir.
In this study, brick exterior siding problems has been considered from many aspects. In the first (1.) and second (2.) chapter, as a general, production process of brick which is taking in a building production process also ‘‘designing and planning’’of exterior siding process has been introduced. Definition of brick exterior siding, historical development, manufacturing in the factory, effects against the environment, properties, classification, application methods and standarts which are used in Turkey belongs to brick has been researched. In the third (3.) chapter, during the production process, the problems which are wrong materials selection, high cost, brand – company competition, miscalculation, wrong resize, using it with another materials, postponing exterior designing work, has been determined and examined. Also, the problems as energy saving, deficiency of credit and encouragement, poor quality, inadequacy of recruitment, wasting time, lots of obsolete materials which are occured during the material manufacturing process has been determined and examined. Also, the problems that are miscommunication, lack of experience, using wrong methods, not transfering of knowledge, involuntary decisions, wrong elaboration which are occured during the planing / designing of brick exterior siding has been determined and examined. Also, the problems which are lack of experience, unskilled labour, poor technology, inadequate storage area, high cost, procuring goods which are occured during the application phase of brick exterior siding, has been determined and examined. Also, the problems that are lack of education, building height, squalidity (disrepair) occurred during the using phase of brick exterior siding has been determined and examined. In the forth (4.) chapter, solution offers / suggestions for the located problems during the production process of brick exterior siding has been researched. Also, has been offered solutions for the problems during the design applying using and phase of brick exterior siding.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2313
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340041.pdf6.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons