Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2309
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇavdar, Kadir-
dc.contributor.authorAtamer, Şeref-
dc.date.accessioned2019-12-05T08:11:38Z-
dc.date.available2019-12-05T08:11:38Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationAtamer, Ş. (2009). Makine elemanlarında güvenilirlik ve ömür analizleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2309-
dc.description.abstractBu çalışmada hasar verisine dayalı güvenilirlik hesaplamaları için gerekli ön bilgiler verilmiş, sistemlerin ve bileşenlerin güvenilirlik analizi açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada mekanik bir sistemin bileşenleri arasındaki güvenilirlik yapısı incelenmiş ve bu yapıyı oluşturan bileşenlerin tamamlanmış deney hasar verilerine dayalı güvenilirlik analizi yapılmıştır. Bileşen hasar verileri, benzer bileşenlerin hasar sürelerine sadık kalınarak rasgele üretilmiştir. Ele alınan sistem mekanik bir sistem olup güvenilirliğinin modellenmesinde mekanik sistemlerin güvenilirlik analizinde kullanımı yaygın olan Weibull Olasılık Dağılımı kullanılmıştır. Hasar verilerinin Weibull Olasılık Dağılımına uyumluluğu Weibull Olasılık Kağıdı ile kontrol edilmiştir. İlgili dağılım parametrelerinin hesaplanmasında Matlab R2007a programlama dilinde yazılan Maksimum Benzerlik Yöntemi benzetim programı ve Matlab R2007a gömülü komutu “wblfit” kullanılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, primary information about reliability analysis based on failure data is given and made an assessment on reliability of systems and its components. Relation between components of a mechanical system analysed and a complete failure data based reliability analyse is made on these components. Component failure data which used in this work are randomly produced according to similar components lifetime data. Weibull Probability Distribution that has a wide usage in mechanical reliability analysis is used for modeling the concerned mechanical system. The fittest of failure data to Weibull Probability Distribution is made by Weibull Probability Plot Paper. A Maximum Likelihood simulation program that prepared in Matlab R2007a and embedded Matlab R2007a command “wblfit” is used to determine the parameters of concerned distributions.en_US
dc.format.extentXII, 72 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGüvenilirliktr_TR
dc.subjectWeibull olasılık dağılımıtr_TR
dc.subjectDişli kutusutr_TR
dc.subjectMaksimum Benzerlik Yöntemitr_TR
dc.subjectWblfittr_TR
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectWeibull probability distributionen_US
dc.subjectGear boxen_US
dc.subjectMaximum Likelihood Estimation Methoden_US
dc.titleMakine elemanlarında güvenilirlik ve ömür analizleritr_TR
dc.title.alternativeReliability and lifetime analysis of machine componentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246433.pdf538.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons