Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2304
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖztürk, Ferruh-
dc.contributor.authorSabah, Coşkun-
dc.date.accessioned2019-12-05T07:20:45Z-
dc.date.available2019-12-05T07:20:45Z-
dc.date.issued2010-07-02-
dc.identifier.citationSabah, C. (2010). Otomotiv endüstrisi kalıpçılığında kalıp tasarımı otomasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2304-
dc.description.abstractGünümüz global pazar ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve rekabet edebilecek ürünlerin otomotiv endüstrisinde üretilebilmesi için ürün tasarım maliyetlerinin ve pazara çıkış sürelerinin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Geliştrilen yaklaşım ile teknoloji kullanımı açısından önemli konumda olan kalıp üretiminin iyileştirilmesi bağlamında, kalıp tasarım sürecinde geçen sürenin uzman gereksiniminin ve tasarımcı hatalarının en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Projenin hedefi, ofis ortamında atelyeye entegre, kalıp tasarımını kolaylaştırıcı ve geliştirmeye açık bir metodun uyarlanması yönünde, tasarım kuralları ve parametrik tasarım tekniği ile geliştirilen, tasarımcıya yardımcı bir sistemin devreye alınmasıdır. Günümüz rekabet ortamına ayak uydurabilmek için kalıp tasarım süreci çalışmalarının uzman sistemler, benzetimler ve parametrik tasarım tekniği kullanılarak geliştirilmiş sistemler ile desteklenmesi gerekmektedir. Sac kalıpçılığında tasarım kurallarının kullanımı, simulasyonlar ve algoritma tabanlı bilgiyi kullanan kodların yazılması kalıp tasarım sürecinin eniyilemesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışma ile otomotiv endüstrisinde sac kalıp tasarımlarının, kalıp tasarım kuralları ve parametrik tasarım tekniği kullanılarak hazırlanan bir ara yüz ile kontrolü ve standartlaştırılması ile tasarım sürecinin eniyilemesi anlatılmaktadır. Geliştirilen uzman sistem ile elde edilen kazanımlar endüstriyel bir kalıp tasarım uygulama çalışması ile anlatılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn today’s global markets, the key for competing of automotive manufacturers is to produce low-priced, high quality and reliable products in a short time. In this research, rule based die design techniques, parametric modelling and computer aided design techniques are employed to reduce the time required for die design process with the goal of manufacturing high quality sheet metal parts through a cost effective approach by reducing dependency on human expertise. The project aims to implement an integrated die design and manufacturing system for the use of workshop and office environments to produce cost efficient dies in shorter lead times. In today’s stamping die industry majority of the design tasks are not yet defined in an algorithmic way. Therefore, die design process must be supported by advanced techniques like expert systems, virtual simulations, parametrical modelling. The use of rule based design techniques, parametric modelling and computer aided design techniques helps to improve the optimization of the die design process. In this study it is aimed to show how the die design process can be standardized and optimized through an interface created by use of design rules and parametric design techniques. The effectiveness and validity of the proposed approach are shown with die design case study in the automotive industry.en_US
dc.description.sponsorshipTofaş Kalıp Tasarım Yöneticiliğitr_TR
dc.format.extentVIII, 52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCATIA V5tr_TR
dc.subjectKalıp tasarım kurallarıtr_TR
dc.subjectParametrik tasarımtr_TR
dc.subjectStandart kalıp elemanlarıtr_TR
dc.subjectUzman sistemtr_TR
dc.subjectDie design rulesen_US
dc.subjectParametric designen_US
dc.subjectStandart die componentsen_US
dc.subjectExpert systemen_US
dc.titleOtomotiv endüstrisi kalıpçılığında kalıp tasarımı otomasyonutr_TR
dc.title.alternativeDie design automation in automobile industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340031.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons