Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2301
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlper, Yusuf-
dc.contributor.authorMestan, Münüse-
dc.date.accessioned2019-12-05T07:02:28Z-
dc.date.available2019-12-05T07:02:28Z-
dc.date.issued2012-05-22-
dc.identifier.citationMestan, M. (2012). Norm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2301-
dc.description.abstractDevlet memurları, idari faktörlerin sağladığı örgütlenme avantajı nedeniyle sosyal güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi anlamında ilk olarak işyeri bazında sandıklar kurarak örgütlenmiş ve dağınık yapıdaki bu sandıklar, 8/6/1949 tarihinde kabul edilerek 1/1/1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı (ES) bünyesinde birleştirilmiştir.ES, kapsamında bulunan devlet memurları ile diğer kişileri 5434 sayılı Kanun'da öngörülen sigorta risklerine karşı güvence sağlamıştır. 5434 sayılı Kanun'da sadece uzun vadeli sigorta riskleri karşı yardımlar öngörülmüş, kısa vadeli sigorta kolları kapsamındaki hastalık ve analık sigortasından yapılan yardımlar devlet memurlarının çalıştıkları işyerleri tarafından sağlanmıştır.Kanun öncesi Türk Sosyal Güvenlik Sistemi'nin farklı çalışan grupları farklı kanunlarla kapsama alması sıkıntılar yaratmış ve reform ihtiyacını doğurmuştur. Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanun'un sosyal sigorta yaklaşımını benimsememesi, devlet memurlarının bu yapı içinde farklılaştırılmasını sağlamıştır.Reform çalışmaları sonucunda yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun, Kanun öncesi ve sonrası devlet memurlarını kapsamına alarak 4/1-c kapsamında sigortalı saymıştır. ES, lağvedilmiş ve 5434 sayılı Kanun'a göre sağlanan yardımlar SGK tarafından verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, devlet memurlarının, 5510 sayılı Kanun öncesi ve sonrası sigortalı olma durumlarına göre sigortalılık hak ve yükümlülükleri açısından norm ve standart birliğinin sağlanıp sağlanmadığının araştırılması amaçlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractCivil servants, because of the advantages that are provided administrative factors, are the first fraction to become organized by founding organization based funds in order to supply their needs. These dispersed funds unified under the Republic of Turkey Retirement Fund by The Retirement Fund Law number 5434 which is adopted on 8/6/1949 and go into effect on 1/1/1950.Retirement fund has provided assurance for civil servants against the risks which are anticipated in law number 5434. Law No. 5434 has only provided assurance against long term insurance risks. Benefits in the scope of short term insurance branches, like working under sickness and maternity insurance, are provided by the organization which civil servants work. Short-term insurance branches, which are regulated by the law no 5434, are work accidents, occupational diseases, disabled in duty and disabled in war.Turkish social security system's dispersed structure and sustainability problems, has led to the need for reform. On the other hand, segregation of civil servants, which is part of the system in this structure and Law No. 5434, has led to criticism of the social insurance approach Retirement Fund.Social Security and General Health Insurance Act of 5510, went into effect as a result of reform efforts, extends its scope by insuring all civil servants, before and after law, in the scope of 4/1-c. Retirement fund is abolished and benefits provided according to law 5434 has been given to Social Security Institution. This study aims to research, if norms and standards union is provided according to insurance rights and obligations before and after the law 5510 for civil servants.en_US
dc.format.extentXIII, 139 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDevlet memurlarının sosyal güvenliğitr_TR
dc.subjectSosyal güvenlik sisteminde reformtr_TR
dc.subjectSosyal güvenlik sistemimizde norm ve standart birliğitr_TR
dc.subjectSocial security of civil servantsen_US
dc.subjectReform of the social securityen_US
dc.subjectNorms and standards union in social securityen_US
dc.titleNorm ve standart birliği sağlanması bakımından 5510 sayılı Kanun'da kamu görevlilerinin (4/1-c) sosyal güvenliğitr_TR
dc.title.alternativeNorms and standards union of the insured according to first paragraph of article 4 of Law no. 5510 (C)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319614.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons