Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2297
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇetin, Osman-
dc.contributor.authorGülgen, Hicabi-
dc.date.accessioned2019-12-05T06:27:40Z-
dc.date.available2019-12-05T06:27:40Z-
dc.date.issued2009-12-11-
dc.identifier.citationGülgen, H. (2009). Osmanlı mezar taşlarının Bursa ve civarındaki ilk örnekleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2297-
dc.description.abstractBu çalışmada, Bursa ve ilçelerindeki mezarlık, hazire ve müzelerdeki, Osmanlı Devletinin kuruluşundan 1550 M. tarihine kadar yapılmış bulunan mezar taşları ele alınmıştır. Birinci bölümü oluşturan katalog kısmında 32 ayrı yerden 125 mezarın katalog bilgileri verilmiş, kısaca tanıtımı yapılmıştır. İkinci bölümü oluşturan değerlendirme kısmı ise dört alt başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar altında katalogda yer alan mezarların Form-tipoloji, Hat Sanatı, Yazı dili ve içeriği ile Süsleme özellikleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirme kısmında tarihi ve coğrafi sınırlari içinde yer yer mezar taşlarının diğer sanat eserleriyle olan benzer ve farklı yönleri mukayese edilmiştir. Böylelikle, Anadolu Selçuklu mezar taşları ile klasik Osmanlı mezar taşları arasında kalan bu dönem anlaşılmaya çalışılmış, değişimin yönü ve bunu etkileyen sebepler üzerine bağlantılar kurulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it is dealt with the gravestones in the graveyards and museums in and around Bursa from 1299 to 1550 A.D. In the first chapter, details of the 125 gravestones which comes from 32 different places. In the second chapter which is the evaluation the gravestones consists of four parts. These parts study the gravestones in terms of Form-typology, Islamic Calligraphy, language of texts and their content and, ornamental features. Those stones are compared with other art works of the same place and time. So that, this period of the Ottoman which is between gravestones of Anatolian Seljuks and those of classical Ottoman are examined and differences and their causes are studied.en_US
dc.format.extentX, 290 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMezar taşıtr_TR
dc.subjectŞahidetr_TR
dc.subjectErken Osmanlıtr_TR
dc.subjectBursatr_TR
dc.subjectSüslemetr_TR
dc.subjectHat sanatıtr_TR
dc.subjectFormtr_TR
dc.subjectSanat tarihitr_TR
dc.subjectHead stoneen_US
dc.subjectGravestoneen_US
dc.subjectEarly Ottomanen_US
dc.subjectOrnamenten_US
dc.subjectIslamic calligraphyen_US
dc.subjectHistory of arten_US
dc.titleOsmanlı mezar taşlarının Bursa ve civarındaki ilk örnekleritr_TR
dc.title.alternativeFirst samples of Ottoman headstones in and around Bursaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
292904.pdf73.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons