Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2297
Title: Osmanlı mezar taşlarının Bursa ve civarındaki ilk örnekleri
Other Titles: First samples of Ottoman headstones in and around Bursa
Authors: Çetin, Osman
Gülgen, Hicabi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Sanatları Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Mezar taşı
Şahide
Erken Osmanlı
Bursa
Süsleme
Hat sanatı
Form
Sanat tarihi
Head stone
Gravestone
Early Ottoman
Ornament
Islamic calligraphy
History of art
Issue Date: 11-Dec-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gülgen, H. (2009). Osmanlı mezar taşlarının Bursa ve civarındaki ilk örnekleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Bursa ve ilçelerindeki mezarlık, hazire ve müzelerdeki, Osmanlı Devletinin kuruluşundan 1550 M. tarihine kadar yapılmış bulunan mezar taşları ele alınmıştır. Birinci bölümü oluşturan katalog kısmında 32 ayrı yerden 125 mezarın katalog bilgileri verilmiş, kısaca tanıtımı yapılmıştır. İkinci bölümü oluşturan değerlendirme kısmı ise dört alt başlıkta toplanmıştır. Bu başlıklar altında katalogda yer alan mezarların Form-tipoloji, Hat Sanatı, Yazı dili ve içeriği ile Süsleme özellikleri değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirme kısmında tarihi ve coğrafi sınırlari içinde yer yer mezar taşlarının diğer sanat eserleriyle olan benzer ve farklı yönleri mukayese edilmiştir. Böylelikle, Anadolu Selçuklu mezar taşları ile klasik Osmanlı mezar taşları arasında kalan bu dönem anlaşılmaya çalışılmış, değişimin yönü ve bunu etkileyen sebepler üzerine bağlantılar kurulmuştur.
In this study, it is dealt with the gravestones in the graveyards and museums in and around Bursa from 1299 to 1550 A.D. In the first chapter, details of the 125 gravestones which comes from 32 different places. In the second chapter which is the evaluation the gravestones consists of four parts. These parts study the gravestones in terms of Form-typology, Islamic Calligraphy, language of texts and their content and, ornamental features. Those stones are compared with other art works of the same place and time. So that, this period of the Ottoman which is between gravestones of Anatolian Seljuks and those of classical Ottoman are examined and differences and their causes are studied.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2297
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
292904.pdf73.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons