Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2290
Title: Güney Kore Popüler Kültürü’nün (Hallyu) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine etkisi üzerine bir alan araştırması
Other Titles: A field study on the impact of South Korean popular culture (Hallyu) on Imam Hatip High School students
Authors: Bilgin, Vejdi
Ataman, Kemal
Asa, Sümeyye
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Kore dalgası (Hallyu)
Korean wave (Hallyu)
Televizyon dizileri (K-drama)
TV series (K-drama)
Küreselleşme
Yumuşak güç
İmam Hatip Lisesi
Popüler imaj
Duygu pazarlamacılığı
Psikolojik çatışma
Imam Hatip High School
Soft power
Globalization
Emotion marketing
Popular image
Psychological conflict
Issue Date: 5-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Asa, S. (2019). Güney Kore Popüler Kültürü’nün (Hallyu) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine etkisi üzerine bir alan araştırması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1990’lı yıllardan itibaren gelişme gösteren Güney Kore kültür endüstrisi,hükümetin uyguladığı yumuşak güç politikalarıyla birlikte çok kısa sürede küresel bir başarı kazanmış ve Kore popüler kültür ürünleri, uluslararası düzeyde bir dalga halinde yayılmaya başlamıştır. Küreselleşme süreçleriyle birlikte Kore Dalgası (Hallyu) olarak isimlendirilen fenomenin en başat taşıyıcıları ise küresel hayran kitlesini oluşturanuluslararası genç nüfustur. Doğu-Batı arasındaki sınırları ve tüm farklılıkları bünyesinde eriten melez yapısıyla her geçen gün hayran kitlesini genişleten Hallyu, Türkiye’deon yılı aşkın bir süredir var olan ve sayısı gittikçe artan belli bir hayran kitlesine sahiptir. Kore Dalgası’nın geçmişi ve bugünüyle ilgili güncel bilgilere yer veren bu çalışmanın içeriği; ilgili literatür ve internet kaynaklarının yardımıylabu dalganın Türkiye’deki genel yansımaları ve Kore dizisiizleme alışkanlığının bir sonucu olarak küresel Hallyu hayran kültürüne katılan İmam Hatip Lisesi öğrencileri üzerine yapılanalan araştırmasına dair bulgulardan oluşmaktadır.Bu araştırmanın sonucunda,bütün ürünleriyle birlikte Kore hayranlığı üreten Hallyu’nun gençler üzerindedüşünceleri, duyguları, gündelik hayatı ve hayalleri yöneten bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca Kore dizileri (K-drama) örnekliğinde görüldüğü üzere,içeriğinde İslami değerlere aykırı unsurlar bulunmasına rağmen duygu pazarlamacılığı teknikleri ve popüler imaj üretimini başarılı bir şekilde yürüten Hallyu’nun, gelenek ve modernleşmenin yanında yeni bir psikolojik çatışma alanı oluşturarak Müslüman gençlerin küresel değerlere angaje olmalarını kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.
The South Korean cultural industry, which has been developing since the 1990s, has achieved global success in a very short time with the soft power policies implemented by the government and popular cultural products has started to spread in a wave at the international level. The most important carrier of the phenomenon, which is called the Korean Wave (Hallyu) with the globalization processes, is the international young population that forms the global Hallyu fan base. With the boundaries between East and West and the hybrid structure that dissolves all differences within itself Hallyu that expands with each passing day with their fans has a certain fanbase which is long-standing more than 10 years in Turkey and is a growing body of number. The content of this study, which includes up-to-date information about the past and present of the Korean Wave; with the help of related literature and internet sources consists of the general projections of this wave in Turkey and findings of the field study conducted on the students of Imam Hatip High Schools who are participating in the global Hallyu fan culture as a result of the habit of watching Korean dramas. As a result of this study, it was found that Hallyu, who initially produced Korean admiration with all his products, evolved into a hegemonic structure by managing his thoughts, feelings, daily life and dreams. In addition, as it is seen in the Korean TV series(K-dramas), Hallyu successfully carried out emotion marketing techniques and popular image production despite the contradictory elements of Islamic values, concluded that Muslim youth facilitated the engagement of global values, which in addition to tradition and modernization, creating a new field of psychological conflict.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2290
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701521003.pdf3.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons