Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2286
Title: Meta analizinin veteriner hekimlikte uygulanması
Other Titles: Application of meta analysis in veterinary medicine
Authors: Ediz, Bülent
Çarkungöz, Ender
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
Keywords: Meta analizi
Heterojenlik
Kesintili aydınlatma
Broyler
Meta analysis
Heterogeneity
Intermittent lighting
Broiler
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çarkungöz, E. (2010). Meta analizinin veteriner hekimlikte uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Meta analizi birçok bilimde yaygın olarak kullanılan, araştırma bulgularını derleyen ve özetleyen önemli bir yöntemdir. Aynı amaçla yapılmış çok sayıda bağımsız çalışmanın sonuçlarını birleştirdiği için günümüzde oldukça ilgi görmektedir.Bu çalışmada, 1997- 2008 yılları arasında sürekli aydınlatmaya karşı kesintili aydınlatmanın kullanılmasının Broylerlerde (etlik piliç) canlı ağırlığa etkisini araştırmak için yapılmış nicel çalışmaların sonuçlarının meta analizi ile birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yöntemle her bir çalışmaya ait etki büyüklüklerinin tutarlı tahminlerinin hesaplanması ve bunların birleştirilmesi planlanmıştır.Meta analize toplam 5893 birim içeren 11 çalışma katılmış ve elde edilen etki büyüklükleri kesintili ve sürekli aydınlatma tipleri arasında karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, canlı ağırlıklarına ait etki büyüklükleri incelenen günlerde bu aydınlatma türleri için istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuştur (p<0.001). Çalışma sonunda Broylerlerde canlı ağırlık bakımından kesintili aydınlatmanın sürekli aydınlatmaya göre daha olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Meta analysis is a highly valuable method to review and summarize research literature and is widely used in many sciences. It is highly interesting at the present time because of combining the results of the large numbers of independent studies carried out with the same aim.In this study, it is aimed to combine the results of quantitive studies that is made between 1997-2008 to investigate the effect on body weight using intermittent lighting to continuous lighting by meta analysis in Broilers. By this method, it is proposed to calculate consistent estimation of all study effect sizes and combine them.11 studies including 5893 units were participated to meta analysis and obtained effect sizes were compared between intermittent and continuous lighting types. Consequently, effect sizes of body weights for this lighting types were found statistically different in these days (p<0.001). At the end of the study, it is determined that there is more affirmative and significant effect of intermittent lighting than continuous lighting in Broilers body weight.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2286
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271792.pdf841.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons