Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2282
Title: Sırbistan'da İslam din eğitimi
Other Titles: Islamic religious education in Serbia
Authors: Şanver, Mehmet
Amidi, Seid
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Örgün din eğitimi
Yaygın din eğitimi
Dini cemaatler
Sırbistan’da eğitim sistemi
Din eğitimi müfredatı
Formal religious education
Informal religious education
Religious communities
Education sistem in Serbia
Religious education curriculum
Issue Date: 9-Jan-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Amidi, S. (2015). Sırbistan'da İslam din eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sırbistan'da İslam Din Eğitimi adlı bu tezde, önce araştırmanın problemi, konusu, amacı ve önemi, hipotezleri ve araştırmanın yöntemi ve sınırları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Sırbistan eğitim sistemi içerisinde din eğitiminin yeri, işleyişi, şartları ve yeterlilik durumunun ele alındığı bu tez, giriş kısmından sonra iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Sırbistan'nın tarihi ve ülkenin günümüzdeki durumu hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda Sırbistan'da dini hayat ve din hürriyeti ve ülkede bulunan İslami dini kurumlar ve yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Tezin ikinci bölümünde ise Sırbistan'da eğitim sistemi ve din eğitimin genel eğitim sistemindeki yeri ve bu ders ile ilgili özellikler anlatılmaya çalışılmıştır. İlk ve ortaöğretimde yer alan İslam din eğitimi dersi hakkında ve İslami dini okullar hakkında daha geniş bir şekilde bilgi verilerek anlatılmaya çalışılmıştır. Cami ortamında yürütülen din eğitimi faaliyetleri ve Kur'an kursları gibi yaygın din eğitiminde yer alan diğer faaliyetler de araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda ise, elde edilen bilgiler özetlenmiş ve bazı önerilere yer verilmiştir. Bu süreçte bazı eğitim kurumları ziyaret edilmiş, yetkililerle görüşülerek dökümanlar elde edilmiş ve konuyla ilgili kaynaklar incelenmiştir.
In this thesis, Islamic Religious Education in Serbia issues are discussed. This work consists of an introduction section and two chapters. In the introduction part some information is provided in relation with the used methods during the preparation of this thesis. The first chapter of this work contains historical context and current state of this country. This chapter also deals with the religious rights and freedom granted for the population of this country. Furthermore, some information has been given about Islamic religious institutions which are situated in this country, as well as some information about the activities held by these institutions. Meanwhile, the second chapter has to do with educational system in Serbia in general and the position of the subject of religious education in the schooling system, and also with the features of this subject. This chapter has a more detailed description of the subject of İslamic religious education in primary and secondary schools, and also in Islamic religious schools in this country. Also the other activities with the religious education character which are organized in the mosques, courses of the holy Qur'an, etc. The ending part of this work contains a brief summary of the matter and some suggestions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2282
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389547.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons