Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKorun, Nusret-
dc.contributor.authorUysal, Erdal-
dc.date.accessioned2019-12-04T10:46:34Z-
dc.date.available2019-12-04T10:46:34Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationUysal, E. (2008). Sıçanlarda artmış karın içi basıncına bağlı gelişen stres endokrin yanıt sırasındaki tiroid hormon değişiklikleri . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2262-
dc.description.abstractBu çalışmada pnömoperitonyum ile oluşturulmuş artmış karın içi basıncına bağlı oluşan stres endokrin yanıt sırasında tiroid hormon profilindeki değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışmada 150 adet "wistar albino" dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar 5 ana gruba ayrıldı. Grup 1: (Kontrol), Grup 2 ve Grup 3, 15 mmHg basınca maruz bırakılan gruplar, Grup 4 ve Grup 5: 25 mmHg basınca maruz bırakılan gruplar olarak belirlendi. Grup 2 ve Grup 4'e dekompresyon yapılmadan, Grup 3 ve Grup 5'e dekompresyon yapıldıktan sonra kan örnekleri alındı. Tüm gruplar 3 ayrı alt gruba ayrıldılar. Tüm alt gruplar 10 adet sıçandan oluşturuldu. Kan örneklerinden TSH, T3, T4, ACTH, vazopressin ve kortizol düzeyleri çalışıldı.Yüksek basınca maruz kalan Grup 4 ve Grup 5'deki deneklerde TSH değerleri anlamlı olarak düşük (p<0,001) bulunurken, Grup 4'de serbest T3 ve total T3 değerlerinde anlamlı artış bulundu (p<0.05). Total T4 değerleri açısından karşılaştırmalarda hiçbir grupta anlamlılık saptanmazken serbest T4 değerlerinde sadece Grup 3'de anlamlı artış görüldü. Karın içi basınç arttıkça vazopressin, ACTH ve kortizol değerlerinde artış bulundu. Dekompresyonla birlikte ACTH ve vasopressin değerlerinde düşme saptandı.Karın içi basınç arttıkça vazopressin, ACTH ve kortizol salgılanması artmaktadır. Bu bulgular karbondioksit insuflasyonu ile elde edilen karın içi basıncı artışında, basınç arttıkça organizmada daha belirgin stres yanıt oluştuğunu göstermektedir. Yüksek basınçlarda TSH salınımı azalırken T3 salınımı artar. Bu durumun klinik bulgulara etkisi henüz tam netleşmemiştir. Karın içi basınç artışında TSH'daki farklı davranışı ortaya koymak ve klinik sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.description.abstractThe evaluation of the alteration in thyroid hormone profile in stress endocrine response which dependents on elevated intraabdominal pressure that was made by pneumoperitoneum, was aimed.The 150 "wistar albino" female rat was used in the present study. There were five mean groups of rats. Group 1: (Control), Group 2 and Group 3 were exposed to 15 mmHg pressure; Group 4 and Group 5 were exposed to 25 mmHg pressure. Blood tests were taken before decompression in Group 2 and Group 4, after decompression in Group 3 and Group 5. All groups are divided into 3 subgroups. There were 10 rats in subgroups. Blood TSH, T3, T4, ACTH, vasopressin and cortisole levels were evaluated.TSH levels in Group 4 and Group 5 that had been exposed to high pressure were significantly lower (p<0.001), free T3 and total T3 levels in Group 4 was detected to elevated (p<0.05). There were no differences among groups in total T4 values, However there were a significant increase in free T3 levels only in Group 3. Significant increases in vasopressin, ACTH and cortisole, levels were parallel to increase in intraabdominal pressure. Following decompression there were significant decreases in ACTH and vasopressin levels.Vasopressin, ACTH and cortisole levels were elevated due to increase intraabdominal pressure. The findings are detection of elevated intraabdominal pressure by insuflation of carbon dioxide when pressure increase in the body, a significant stress response was observed. While TSH secretion is suppressed T3 secretion increases due to increase intraabdominal pressure. The results are not clear yet in this subject. Future research should focus on better understanding of the clinical results in differences of TSH values due to increased intraabdominal pressure.en_US
dc.format.extentIV, 44 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKarın içi basınçtr_TR
dc.subjectTiroid hormonlarıtr_TR
dc.subjectVazopressintr_TR
dc.subjectKortizoltr_TR
dc.subjectIntraabdominal pressureen_US
dc.subjectThyroid hormonesen_US
dc.subjectVasopressinen_US
dc.subjectCortisoleen_US
dc.subjectACTHtr_TR
dc.titleSıçanlarda artmış karın içi basıncına bağlı gelişen stres endokrin yanıt sırasındaki tiroid hormon değişiklikleritr_TR
dc.title.alternativeAlteration in thyroid hormones during endocrine stress response due to increased intraabdominal pressure in ratsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289271.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons