Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2259
Title: Bosna Hersek'te Mevlevîlik ve İsa Bey Tekkesi
Other Titles: Mevlevi in Bosnia and Herzegovina and İsa Bey's Tekke
Authors: Tek, Abdurrezzak
İmamoviç, Edin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: Bosna Hersek
Sarayevo
Tasavvuf
Tarikat
Mevlevîlik
İsa Bey Tekkesi
Osmanlı
Boşnak
Bosnia and Herzegovina
Mysticisim
Mevlevi
İsa Bey’s Tekke
Otoman
Bosnian
Issue Date: 18-Jan-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İmamoviç, E. (2017). Bosna Hersek'te Mevlevîlik ve İsa Bey Tekkesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Osmanlı'nın Bosna Hersek topraklarını fetih etmeden önce buraya yerleşen ya da ticaret için buraya gelen Suflilerle İslam'ın geldiği bilinmektedir. Ancak Osmanlı'nın bu toprakları fethi sırasında pek çok farklı tarikat temsilcisi bu fetihlere katılarak tarikatının yaygınlık kazanmasına sağlamıştır. Bunların başında varlığını günümüze kadar sürdüren Mevlevîlik tarikatı gelmektedir. Sarayevo'nun yanı sıra Tuzla, Mostar ve Konjic gibi Bosna Hersek'in önemli merkezlerinde dergâhlarını kuran Mevlevîliğin şüphesiz en önemli merkezi İsa Bey tarafından inşa edilen İsa Bey Tekkesi'dir. Sadece Mevlevî değil İsa Bey Tekkesi Sarayevo'nun en önemli tekkelerinden biridir. Zira 1462 yılında Bosna'nın fetihten önce inşa edilmiş olup Sarayevo'nun ilk binalarından sayılmaktadır. Tasavvuf ve Mevlevî geleneğinin aktarılmasında önemli yere sahip olan bu tekke, Osmanlı ve Bosna Hersek tarihi açısından önemli şahsiyetlerin yetişmesinde büyük rol oynamıştır. "Bosna Hersek'te Mevlevîlik ve İsa Bey Tekkesi" konulu çalışma ile başlangıcından bugüne ana hatlarıyla Bosna Hersek'teki Mevlevîliğin ve İsa Bey Tekkes'inin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu ele alınmaya çalışılacaktır.
Before the Ottomans came to these lands, the Islam was brought to Bosnia by route of mysticism. Large portions of the native population would go on to willingly accept Islam during the conquest of Bosnia and in the years that followed. The Dervish lodges established to serve need to conduct missionary work in Bosnia and with time proved to be a very effective tool in spreading knowledge of Islam, helping to gain new adherents. One of the Sufi sects which expanded throughout Bosnia was the Mevlevi. Mevlevi's built numerous important dervish lodges in Sarajevo, Mostar, Tuzla and Konjic. The important one is the İsa Bey's Tekke in Sarajevo built by İsa Bey İsa Bey's Tekke is one of the most important tekke's in Sarajevo. It was built before 1462 and it is considered the oldest institution in Sarajevo. The goal of this investigation is to consider all relevant aspects of the İsa Bey's Tekke in Sarajevo and to attract attention to this dervish lodge.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2259
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459893.pdf6.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons