Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22559
Title: İki sekonder malignite olgusu radyasyona bağlı akut lösemi olgusu ile alkilleyici ajan kullanımına bağlı non-hodgkin lenfoma olgusu
Other Titles: Two secondary malignancy cases a case of acute leukemia due to radiation and a case of non hodgkin's lymphoma due to treatment with alkylating agents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Manavoğlu, Osman
Tunalı, Ahmet
Sakar, Mehmet
Özkalemkaş, Fahir
Ali, Rıdvan
Keywords: Radyasyon
Alkilleyici ajan
Sekonder malignite
Radiation
Alkylating agents
Secondary malignancy
Issue Date: 16-Nov-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Manavoğlu, O. vd. (1993). ''İki sekonder malignite olgusu radyasyona bağlı akut lösemi olgusu ile alkilleyici ajan kullanımına bağlı non-hodgkin lenfoma olgusu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(2), 221-223.
Abstract: Sekonder malignite kanser tedavisinde kullanılan iyonize radyasyon ve kemoterapötik ilaçlara bağlı olarak nadir görülen fakat önemli bir yan etkidir. Bu çalışmada radyasyona bağlı olarak gelişmiş akut lösemili bir olgu ile alkilleyici ajan kullanımına bağlı olarak gelişmiş Non-Hodgkin lenfomalı bir olguyu takdim etmeyi ve konuyla ilgili literatür verilerini gözden geçirmeyi amaç edindik.
Secondary malignancy is a rare but very inıportant side effect of the treatment of cancer with ionising radiation and chemotherapeutic agents. In this study we aimed to report a case of acute leukemia due to radiation and another case of non hodgkin lymphoma due to administration of alkylating agents and to review of literature data about this subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22559
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_23.pdf812.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons