Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-10-07T08:19:26Z-
dc.date.available2021-10-07T08:19:26Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationYurtkuran, M. vd. (1993). ''Esansiyel hipertansiyonlu olgularda veraparnil SR 240 mg'ın arter basıncı kan lipidleri, glukoz toleransı ve renal fonksiyonlara etkisi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(1), 23-28.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/22274-
dc.description.abstractÇalışmamızda uzun etkili, yavaş salınımlı Verapamil (Verapamil SR) 240 mg'ın oral tek doz halinde akut ve kronik alımının esansiyel hipertansiyonlu olgularda sistemik arter basıncı, nabız sayısı, kan lipid profili, glukoz toleransı ve insülin düzeyleri, serum elektrolit leri, üre, kreatinin, ürik asit düzeyleri, glomerüler filtrasyon hızı (GFR), osmolar klerens (Osm. Cl) ve serbest su klirensi (SSCL) üzerine etkileri 8 haftalık bir tedavi periyodu içinde araştırıldı. 17 hafif ve orta şiddetteki esansiyel hipertansiyonlu olguya Verapamil SR 240 mg oral tek doz verildikten 4 saat sonra sistolik ;ve diastolik kan basıncında anlamlı düşme gözlenip (P < 0.001), bu etkiler 24 saat boyunca devam etti. Nabız sayısı değişmedi. Verapamil SR 240 mg tedavisi esnasında serum elektrolitleri, serum üre, kreatinin, ürik asit, glukoz, insülin düzeyleri GFR, Osm. Cl ve SS. Cl değerlerinde anlamlı değişiklikler gözlenmezken; serum total kolesterol ve trigliserid düzeylerinde 8. haftada ortaya çıkan anlamlı azalma ve HDL Kolesterol düzeyinde ise yine 8. haftada gözlenen anlamlı artış saptandı (P < 0.05). Sonuç olarak Verapamil SR 240 mg'ın esansiyel hipertansiyonlu olgularda arter basıncını refleks taşikardi oluşturmaksızın anlamlı ölçüde azaldığı, glikoz metabolizması ve renal fonksiyonlar etkilemeden kan lipid profili üzerine olumlu yönde etki ettiği kanısına varıldı.tr_TR
dc.description.abstractThe effects of treatment with verapamil, film coated tablet 240 mg in a sustained-release preparation taken daily for 8 weeks, on systemic arterial pressure, Serum Na+, K+, Cl-• ca+-+; ürea, creatinin, üric acid, glucose tolerance, insulin levels, glomerular filtration rate, osmolar clearance and lipid profiles were studied in a group of 17 patients witlı essential hypertension. In 17 patients with mild or moderate essential hypertension, significant decrease was observed in systolic and diastolic blood pressure 4 hour after oral administration of Verapamil SR 240 mg. Furthermore, in on observation period of 24 hours. Heart rate remained within the normal range and was unaffected. Verapamil 240 SR Significantly reduced total serum cholesterol, triglyceride and produced a significant rise in HDL-cholesterol (P < 0.05) after 8 weeks treatment. After oral Verapamil SR 240 mg therapy serum Na+, K+, cr, Ca+ -+ ürea, creatinine, üric acid, glucose, insülin levels, GFR and osmolar clearance were not different from pretreatment values.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEsansiyel hipertansiyontr_TR
dc.subjectVerapamiltr_TR
dc.subjectRenal fonksiyontr_TR
dc.subjectGlukoztr_TR
dc.subjectLipid metabolizmasıtr_TR
dc.subjectEssential hypertansionen_US
dc.subjectRenal function glucoseen_US
dc.subjectLipid metabolismen_US
dc.titleEsansiyel hipertansiyonlu olgularda veraparnil SR 240 mg'ın arter basıncı kan lipidleri, glukoz toleransı ve renal fonksiyonlara etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effects of veraparnil SR 240 on arterial pressure blood lipids, glucose-insulin levels and renal functions in patients with essential hypertansionen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage23tr_TR
dc.identifier.endpage28tr_TR
dc.identifier.volume20tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisitr_TR
dc.contributor.buuauthorYurtkuran, Mustafa-
dc.contributor.buuauthorDilek, Kamil-
dc.contributor.buuauthorGüllülü, Mustafa-
dc.contributor.buuauthorYavuz, Mahmut-
dc.contributor.buuauthorKaraaslan, Yusuf-
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_6.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons