Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2226
Title: Bina yapımında tasarım yoluyla iş güvenliği kavramının incelenmesi
Other Titles: An analysis of work safety concept in building construction through design
Authors: Taş, Nilüfer
Tümerden, İpek
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: İş güvenliği
Bina yapımı
Tasarım
Güvenlik yönetimi
Work safety
Building construction
Desing
Safety management
Issue Date: 11-Sep-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tümerden, İ. (2015). Bina yapımında tasarım yoluyla iş güvenliği kavramının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Türkiye'de meydana gelen iş kazası oranları incelendiğinde, en yüksek iş kazası oranına sahip ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir. Bu iş kazalarının büyük bir çoğunluğu bina yapım sektöründe gerçekleşmektedir. Hızla gelişen bu sektörde alınacak önlemler büyük önem taşımaktadır. Amaç doğru geliştirilecek bir sistem ile iş kazalarını sıfıra indirmektir. Bu çalışmada, gerek yasal zorunluluk, gerekse tavsiye niteliğinde oluşturulan kılavuzlar ile tasarım aşamasını iş güvenliğine dâhil eden ülkelerin yasal düzenlemeleri, kılavuzları ve örnek olay incelemeleri yapılarak, Türkiye'deki yapım sektöründe uygulanan iş güvenliği ile karşılaştırılmaktadır. Türkiye'de iş güvenliği inşaat sahasında başlamaktadır. Ancak yapılan araştırmalar meydana gelen kazaların büyük çoğunluğunun tasarım aşamasında oluştuğunu göstermekte ve incelenen tüm ülkeler tasarımcının güvenlik yönetimindeki rolünü arttırmaktadır. Türkiye'de bina yapımında tasarım yoluyla iş güvenliğinin etkin hale getirilebilmesi için tasarımcıların sorumlulukları arttırılmalıdır. Tasarımcı; proje aşamasında riskleri azaltmalı, mevcut riskler için alınacak önlemleri içeren güvenlik planlarını oluşturmalı ve işveren, yükleniciyi bilgilendirmelidir. Ayrıca tasarımcılar, yapım sırasında işçilerin proje konusunda bilgilendirilmesi, yapım sırasında tasarımdan kaynaklanan sorunların çözümlenebilmesi için bina yapım süresince etkin olarak İSG yönetiminde bulunmalıdır.
When analyzing the work-related accidents in Turkey can be stated that it is among the countries with the highest ratio of work-related accidents. Most of these accidents occur in building construction sector. In this fast growing sector, precautions to be taken are vital. The aim is to eradicate the accidents by developing an appropriate system. In the present study, by doing a case study, work safety applications in construction sector in Turkey is compared with the countries which integrate the design phase to work safety by means of either legal obligations or advisory guidelines. Work safety begins at the construction site in Turkey. However; the research shows that majority of the accidents occur in the phase of design and all the countries analyzed have increased the role of the designer in safety management. In order to be effective by the design of safety in the construction of buildings in Turkey, the responsibility of the designer should be increased. Designer; should reduce risks in the project phase, should form the security plan that includes measures to be taken for the existing risks and the employer must inform the contractor. Also; workers are informed about the project during construction, during construction of resolving problems arising from the design of the building can be found during the construction of effective HSE management.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2226
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406505.pdf1.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons