Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2225
Title: Yüksek dini öğrenim gören gençlerin müziğe yönelik tutumlarını etkileyen sosyo-kültürel ve dini faktörler
Other Titles: Socio-cultural and religious factors affecting attitudes of the young having higher education in religion towards music
Authors: Bilgin, Vejdi
Arslan, Şeyma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Religion
Boş zaman
Popüler kültür
Müzik
Dini musiki
Gençlik
Dini eğitim
Leisure
Popular culture
Music
Religious music
Youth
Religious education
Issue Date: 5-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, Ş. (2019). Yüksek dini öğrenim gören gençlerin müziğe yönelik tutumlarını etkileyen sosyo-kültürel ve dini faktörler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin müzikle ilgili tutum ve davranışlarını etkileyen sosyo-kültürel ve dini faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için literatür araştırmalarının olduğu ilk bölümde dinin boş zaman, popüler kültür ve müzikle ilişkisi; dindar camianın popüler kültür ve müziğe bakışı; kültür ve müzik konusunda ülkemizdeki gelişmeler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise nicel anket alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Müzikle ilgili tutum, davranış ve bunları etkileyen faktörleri ölçtüğümüz anket İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır’daki İlahiyat Fakültelerinin 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden toplam 596 kişiye uygulanmış, analizler ve yorumları tablolarla beraber bu bölümde sunulmuştur. Öğrencilerin müzikle ilgili genellikle olumsuz tutum ve davranış sahibi olduğu yönündeki hipotezlerimizin aksine olumlu bulgular elde edilmiştir.
This study aims to state socio-cultural and religious factors that affect attitudes and behaviors of the students of Faculty Theology. Therefore, in the first chapter, which literary studies take place, the relation between religion and leisure time, popular culture and also music; views of religious communirty to popular culture and music;culturel and musical development in our country are handled. In the second chapter, the method of quantitative areal questionnaire is used. The questionnaire which measures the attitudes, behaviors and the factors affecting those is conducted to totally 596 freshman and senior students of the Faculties of Theology in Izmir, Bursa, Ankara, Kayseri and Diyarbakır. The analyses and the interpretations of the questionnaire are shown with tablesin this part. Contrary to the hypotheses that students generally have negative attitudes towards music, positive findings werw obtained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2225
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701521038.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons