Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/22206
Başlık: Alt göz kapağı rekonstrüksiyonunda palatal greft
Diğer Başlıklar: Palatal grafts for eyelid reconstruction
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonatrüktif Cerrahi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Özcan, Mesut
Kahveci, Ramazan
Gelişken, Öner
Özçetin, Hikmet
Anahtar kelimeler: Alt göz kapağı
Rekonstrüksiyon
Palatal greft
Teknik
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özcan, M. vd. (1986). ''Alt göz kapağı rekonstrüksiyonunda palatal greft''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 111-118.
Özet: Göz kapağı rekonstrüksiyonunda palatal greft tekniği uygulanan 3 olgu sunulmuş, elde edilen sonuçlar diğer tekniklerle karşılaştırılmıştır.
The use of palatal grafts for eyelid reconstruction in 3 cases has been presented and the results have been compared with
URI: http://hdl.handle.net/11452/22206
Koleksiyonlarda Görünür:1986 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
13_1-2-3_17.pdf1.55 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons