Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2200
Title: Rüzgar türbinlerinde veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi
Other Titles: The development of data acquisition systems for wind turbines
Authors: Karagöz, İrfan
Çiftçi, Harun
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Küçük rüzgar türbini
Veri yakalama sistemi
Labview
Uç hız oranı
Small wind turbine
Data acquisition system
Tip speed ratio
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiftçi, H. (2010). Rüzgar türbinlerinde veri toplama sistemlerinin geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, bir küçük rüzgar türbini ile kurulu olan meteoroloji istasyonunun verileri bir veri yakalama sistemi kurularak elde edilmeye çalışılmıştır. Meteorolojik verilerin ve rüzgar türbininin devir sayısının elde edilmesi için Labview programlama dili kullanılmış. Türbin gücü ise direk inverter ile yapılan bağlantıyla elde edilmeye çalışılmıştır. Böylece rüzgar durumu ve türbin verileri karşılaştırılarak devir sayısı ve gücün rüzgarla değişimi, uç hız oranı ve verimlilik gibi değerlerin bulunması amaçlanmıştır.
In this study a data acquisition system is tried to build in order to catch data from installed meteorology station and small wind turbine. Labview, as a programming language, is used for acquisition of the meteorological data and revolutions per minute of wind turbine. The power of the turbine is tried to be obtained directly in connection with inverter. In that way, by comparing the data of the wind situation and turbine, the values such as revolutions per minute and tip speed ratio are aimed to be found.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2200
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340043.pdf4.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons