Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2197
Title: Yumurtacı ırk tavuk kümesi numunelerinden Salmonella spp. aranmasında dupont bax sistem ve ISO 6579 yöntemlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of dupont bax system and ISO 6579 methods on detection of Salmonella spp. from layer flocks
Authors: Çarlı, K. Tayfun
Tuğ, Burcu Kesin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Salmonella
Yumurtacı tavuk
BAX® Q7 PCR
ISO 6579
Dışkı örneği
Layer chicken
BAX Q7 rPCR
Faecal sample
Issue Date: 23-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuğ, B. K. (2015). Yumurtacı ırk tavuk kümesi numunelerinden Salmonella spp. aranmasında dupont bax sistem ve ISO 6579 yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, farklı yaşlardaki yumurtacı tavuk kümeslerine ait dışkı örneklerinden Salmonella tespiti için, Uluslararası Standartlar Örgütü'ne ait kültür metodu (ISO 6579:2002/Amd 1:2007) ve BAX® Q7 PCR (rPCR) sistemi sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışılan örneklerde 174 örneğin 11'i (% 6.3), kümes temel alınarak değerlendirildiğinde ise 58 kümesten 4'ü (% 6.9) BAX® Q7 PCR ve kültür yöntemi ile Salmonella yönünden pozitif olarak bulundu. Kültür sonucu elde dilen 11 adet Salmonella izolatı, Riboprinter® sisteminde (Dupont Qualicon, Wilmington, DE, USA) ribotiplendirildi. Sonuçlar 11' inin de Salmonella enterica subsp. enterica olup 4 adedinin serovar Enteritidis (%36.4), 5 adedinin serovar Infantis (%45.5), 1 adedinin serovar Colombo (%9.1), 1 adedinin serovar Spartel (9.1), olarak 4 farklı serovarı olduğu belirlendi. Çalışma sonucunda dışkı örneklerinden rutin Salmonella tespitinde BAX® Q7 PCR sisteminin kültür metodu (ISO) kadar duyarlı olduğu, yumurtacı tavuklarda Salmonella'nın hızlı deteksiyonunda BAX® Q7 PCR sisteminin ISO metodunu destekleyici olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
The purposes of this study were to compare BAX® Q7 PCR system method with a culture method described by International Organization for Standardization Method 6579:2002/Amd 1:2007 (ISO) for detection of Salmonella in layer flock faecal samples in Turkey. Salmonella was detected by ISO 6579 and DuPont BAX Q7 rPCR method from 11 out of 174 (6.3 %) faecal samples. Four out of 58 (6.9 %) flocks were found to be positive. Isolates ribotyped with Riboprinter® system (Dupont Qualicon, Wilmington, DE, USA). Ribotyping results showed all 11 isolates were Salmonella enterica subsp. enterica including serovars of 4 Enteritidis (%36.4), 5 Infantis (%45.5), 1 Colombo (%9.1), 1 Spartel (9.1). As a result, DuPont BAX Q7 system in faecal samples for Salmonella detection is sensitive as much as ISO 6579 and BAX® Q7 PCR system can be used to complement ISO method in rapid detection of Salmonella.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2197
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
390153.pdf474.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons