Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2194
Title: Moğolistan ve Türk Ceza Hukukunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
Other Titles: Drugs or stimulants substances trafficking crimes in Mongolia and the Turkish Criminal Law
Authors: Kangal, Zeynel T.
Baurjan, Dosjan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Kamu Hukuku Anabilim Dalı.
Keywords: Uyuşturucu veya uyarıcı madde
Uluslararası sözleşmeler
Moğolistan Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Drugs or stimulants
International agreements
Criminal Code of Mongolia
Criminal Code of Turkey
Issue Date: 22-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baurjan, D. (2016). Moğolistan ve Türk Ceza Hukukunda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Günümüz dünyasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçları, bütün ülkeleri etkileyen, uluslararası alanda büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama ne yazık ki, birçok ülkede uyuşturucu madde konusunda yeterli düzenlemeler olmadığı için bu konu hakkında daha başarılı olan ülkelerin tecrübesine ihtiyaç duyuyoruz. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında uyuşturucu maddelerin ticaretinde transit ülke konumunda olduğu yönünde tezler savunulduğu için, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarının Moğolistan ve Türk Ceza Kanunu'nda düzenleniş biçimini karşılaştırmalı bir şekilde ele almaktır. Bu sayede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçları ve bu suçların cezalandırılması, bu suçla nasıl mücadele edildiğine dair iki ülke kanunları arasındaki benzerlik ve farklıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu yapılırken, uluslararası sözleşmeler ile bazı ülkelerin ulusal hukuk düzenlemeleri incelenmiş ve ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçları üzerine yapılmış çalışmalardan faydalanmak üzere geniş bir araştırma yapılmıştır.
In today's World, the drugs and stimulant trade crimes are in front of us as big international problems affecting all of the countries. However, unfortunately, as in many countries, there are not enough regulations about drugs, we need the experience of countries that are more successful in this subject. As there are thesis stating that Turkey is a transit country in the trade of drugs from Asia and Europe, the purpose of this study is to examine the regulation of the crimes of drugs and stimulant trade in criminal code of Mongolia and Turkey, in a comparative manner. In this way, it is aimed that the differences and similarities between the two countries, regarding the drugs and stimulant trade crimes, how these crimes and punished and tackled could be put forward. While doing this, some international agreements and national legal regulations of some of the countries have been examined. Furthermore, with the purpose of benefiting from the research conducted on drugs or stimulants trade crime, a wide research has been conducted.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2194
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446821.pdf5.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons