Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2166
Title: Bursa ilinde üretilen yaş meyvelerin uluslararası pazarlamasında üretici örgütlerinin rolü
Other Titles: The role of producer organizations in the international marketing of fresh fruits in Bursa
Authors: Dokuzlu, Sertaç
Buran, Emrah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Ortak pazarlama ajansı
Bursa
Yaş meyve
Dış ticaret
Üretici örgütü
Kooperatif
Marketing agency in common
Fresh fruit
Foreign trade
Bursa
Province
Producers associations
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Buran, E. (2015). Bursa ilinde üretilen yaş meyvelerin uluslararası pazarlamasında üretici örgütlerinin rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bursa ili Türkiye'nin hem tarımsal üretim hem de sanayi üretimi açısından önemli illerinden biridir. Bursa ili genel tarımsal üretiminin yanı sıra meyve üretiminde de önemli bir potansiyele sahiptir. Günümüzde üreticiler üretim sürecinde ve hastalık, zararlı mücadelesi konusunda büyük başarı sağlayabilmektedir. Ancak ürettikleri ürünü pazarlama konusunda yeterli teknik bilgi ve birikime sahip değillerdir. Oysaki üreticinin kendi ürününü pazarlayabilmesi onu doğru teknikler kullanılarak üretebilmesi kadar önemlidir. Ancak özellikle pazarlama konusu günümüzde halen üreticiler tarafından profesyonelce yapılamamaktadır. Araştırma süresince Bursa'da üretilen yaş meyvelerin üretim miktarları değerlendirilmiş ve ortaya üretim çoğunluğuna sahip yedi önemli tür çıkmıştır. Bunlar sırasıyla armut, şeftali, elma, üzüm, kiraz, çilek ve incirdir. Bursa ilindeki toplam meyve üretiminin %80,1'lik kısmını söz konusu yedi tür oluşturmaktadır. Bu sebeple araştırma daha çok bu yedi önemli türün herhangi bir endüstriyel işlem görmeden taze şekilde pazarlanma süreci üzerinde yoğunlaşmıştır. Üreticilerin kendi ürünlerini pazarlayabilmesindeki en başarılı yöntemlerden biri örgütlenmedir. Günümüzde kooperatif, birlik vb. üretici örgütleri mevcuttur. Ancak hepsi ürün pazarlama hizmeti verememektedirler. Üretici örgütlerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve pazarlama hizmeti verebilir hale gelebilmeleri adına anket çalışmasına dayalı bir araştırma yürütülmüştür. Özellikle yedi önemli türün ağırlıklı olarak üretildiği beş ilçedeki örgütlerle yapılan anket çalışmalarında kooperatiflerin üreticinin ürününü pazarlama konusunda yetersiz olduğu ancak bu konuyla ilgili atılım yapmayı hedefledikleri görülmüştür. Bu sebeple örgütlere pazarlama konusunda teknik destek verecek ve pazarlama sürecinin sorunsuz şekilde sonuçlanması sağlayacak öneriler sunulmuştur. Örneğin Ortak Pazarlama Ajansları'nın üretici örgütlerinin yaş meyve pazarlaması yapabilmesinde alternatif bir yol olabileceği düşünülmektedir.
Bursa is an important province of Turkey in terms of both agricultural and industrial production. Bursa has a great fruit growing potential as well as general agricultural production. Today, farmers have shown the great success in the production and pest control. But they haven't enough knowledge about marketing of their products. However, the producer' ability to market its products is as important as produce them by using the proper techniques. Unfortunately, producers cannot market their own products professionally. Fresh fruit production amount of Bursa province has been investigated and it has been found that there are seven major spices have played an important role in the production. These fruit species are; pear, peach, apple, grape, cherry, strawberry and fig respectively. 80,1 % of total fruit production of Bursa consists these seven species. Thus, the research has been focused on fresh marketing of these products without any industrial processing process. The one of the most successful way of marketing any producer' own products is become an organisation. Today, there are many producers' organisations like cooperatives and unions. However, some of these organisations do not engaged with marketing activities. A survey research has been conducted in order to determine the current status of producers' organisations and to improve their marketing ability. Survey results showed that cooperatives are not effective in marketing of their products but they aimed to make breakthrough. Thus, some recommendations have been offered in order to provide producers technical support and make them complete their marketing process without problems. Common Marketing Agencies has been accepted as a good alternative solution for their fresh fruit marketing problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2166
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406504.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons