Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2152
Title: Karadutun (Morus nigra L. ) in vitro çoğaltımı
Other Titles: In vitro propagation of black mulberry (Morus nigra L.)
Authors: Ertürk, Ümran
Şengül, Emel
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Karadut
Mikro çoğaltım
BA
Putresin
Morus nigra
Micropropagation
Putrescine
Issue Date: 29-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, E. (2012). Karadutun (Morus nigra L. ) in vitro çoğaltımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada karadutun in vitro çoğaltım olanakları değerlendirilmiştir. Eksplant olarak karadutun (Morus nigra L.) yaşlı ağaçlarından alınan kışlık koltuk tomurcukları ile ilkbaharda sürmenin başlaması ile oluşan yıllık sürgünlerden alınan koltuk tomurcukları ve in vitro da çoğaltımı yapılmış 5-6 aylık genç bitkilerden alınan koltuk tomurcukları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yaşlı ağaçlardan alınan kışlık koltuk tomurcuklarının daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.Başlangıç kültüründe en iyi sonuçlar, 1 mg/L BA içeren ortamdan elde edilmiştir. Genç bitkilerden alınan eksplantlar başlangıç kültüründe yüksek sürme oranı yanında oldukça yüksek oranlarda kallus oluşturmuştur.Sürgün çoğaltım aşamasında verim çağındaki ağaçlardan alınan eksplantlarda çoğaltma ve vitrifikasyon oranları dikkate alındığında 3 mg/L BA konsantrasyonunun daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. In vitro da çoğaltımı yapılmış bitkilerden alınan eksplantlarda ise 2 mg/L BA konsantrasyonu daha başarılı sonuçlar vermiştir.En yüksek köklenme oranı her üç eksplant tipinde de kontrol ve putresin uygulamalarından elde edilmiştir.
In this study possibilities of in vitro propagation of black mulberry were evaluated. Axillary buds taken from mature trees in winter and spring, and 5-6 months juvenile plants propagated in vitro culture were used as explants. According to the results obtained, it was seen that axillary winter buds taken from mature trees gave the best results.The best results in the initiation culture were obtained from 1 mg/L BA concentration. g/L. In explants taken from juvenile plants generated high sprout rate and callus formation.The best results in the initiation culture were obtained from 1 mg/L BA concentration. g/L. In explants taken from juvenile plants generated high sprout rate and callus formation.The highest rooting rate in all three types of explants was obtained from putrescine and control applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2152
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313470.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons