Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2125
Title: Gıda güvencesi değerlendirmesinde kullanılan yöntemler
Other Titles: Methods used in food security evaluation
Authors: Gürbüz, İ. Bülent
Turan, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı.
Keywords: Gıda güvencesi
Türkiye
Gıda
Yoksulluk
Açlık
Food security
Turkey
Food
Poverty
Hunger
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, Ö. (2012). Gıda güvencesi değerlendirmesinde kullanılan yöntemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gıda güvencesi, önemi giderek artan bir kavramdır. Tüm dünya ülkelerinde gıda güvencesinin sağlanması uluslararası kuruluşlar için önemli bir hedef haline gelmiştir. Gıda güvencesi sağlıklı ve güvenli beslenmeden ülkelerin siyasal durumlarına kadar pek çok faktörü içine alan, sosyolojiden ekonomiye kadar pek çok disiplinin konusu olan bir kavramdır. Gıda güvencesinin sağlanması bir ülkenin kalkınma yolunda atacağı en önemli adımlardan biridir.Gıda güvencesinin pek çok faktöre bağlı olması, kesin olarak belirlenmesini zorlaştırdığı gibi sadece yerel çabalarla belirlenmesi de mümkün değildir. Dünya ticaretinin giderek artan şekilde küreselleşmesi gıda güvencesinin sadece yerel bir kavram olmaktan çıkmasına neden olmuştur. Tüm dünyada ortaya çıkan değişmeler, krizler veya tüketim trendleri ülkelerin yerel gıda güvencelerini de etkiler hale gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında gıda güvencesi sağlanması kadar belirlenmesi de güç bir kavramdır. Dünyada değişik yöntemlerle sayısal olarak gıda güvencesinin belirlenmesi çabaları son yıllarda giderek artmaktadır. Bu yöntemlerin ortaya konması ve bunlar içinden en uygun olanının belirlenmesi, gıda güvencesinin belirlenmesinin ilke ve en önemli adımlarındandır.Bu çalışmada Türkiye'de ve dünyada gıda güvencesi durumunun, tarımsal üretim ve genel ekonomik göstergeler açısından ortaya konulması hedeflenmiştir. Farklı ekonomik göstergelerin gıda güvencesi üzerine etkileri gözlemlenmiş, gıda güvencesinin sağlanması için ulaşılması gereken hedefler belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de henüz hak ettiği önemi kazanamamış olan gıda güvencesi kavramının ayrıntılarıyla incelenmesi ve ileride yapılacak olan çalışmalara bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır.
Food security is a concept that has an increasing importance. To ensure food security all over the world has become an important target for many international organizations. Food security encompasses many factors from healthy and safe nutrition to political situation in countries; it is also the subject of many disciplines such as sociology and economics. To ensure food security is one of the most important steps for a country on the way to development.Because food security is related to many factors, its existence is hard to determine and cannot be determined by only local efforts. The increasing globalization of world trade causes food security to cease being only a local concept. Changes all over the world, crisis or changing consumption trends started to effect domestic food security.In this light, food security is a hard concept to achieve also hard concept to determine. Thus, the struggles to determine food security with quantitative measure are increasing. To display these methods and to choose the best one for the targets of the researches is one of the most important steps of determining food security.In this research, it is aimed to determine the food security situation in the world an in Turkey by using agricultural production and general economic indicators. The effect of these indicators on food security is examined and the targets for ensuring food security are tried to be set. Also food security concept which has not been able to find its place as an important subject in Turkey has been examined in detail. In addition to this, this study aims to offer a source for new studies on food security in the future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2125
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313465.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons