Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2119
Title: Sinyal faz uzaylarında ağ analiz
Other Titles: Network analysis on signal phase space
Authors: Koçal, Osman Hilmi
Yılmaz, Canan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Ağ analizi
Sosyal ağ analizi
Pajek
Ağ parametreleri
Network analysis
Social network analysis
Network parameters
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, C. (2012). Sinyal faz uzaylarında ağ analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ağlar, düğümlerden ve düğümler arasındaki ilişkiyi belirten bağlardan oluşur.Ağlar kompleks, düzensiz ve zaman içinde dinamik olarak değişime uğrayan sistem olarak tanımlanır. Bireyler arası ilişkilerin sayısallaştırılıp bilimsel hale getirilmesi de demek olan sosyal ağ analizi, önemli olaylar karşısında çeşitli organizasyonların, ya da bu organizasyonların oluşturduğu ağların da ilişkilerini rakama dökmek için kullanılmaktadır. Başlıca SNA (Social Network Analysis) araçları UCI-NET, NetMiner, Pajek, ORA, Stat-Net, SocNet-V, InFlow ve Keyhubs'tır.Mühendislikte de kullanılabilen ağ analizi yöntemi, sinyallerin faz uzaylarındaki düğümlerin birbirlerine göre konumlarını ve etkileşimlerini incelemek için kullanılmaktadır. Tez çalışmasında, bahsedilen programlardan Pajek kullanılmıştır.Tezde yapılan çalışmalar özetlenirse; N=100 örnekli bir Sin fonksiyonunu yakın ve uzak frekans değerlerine göre örnekleyip faz uzayları elde edilmiştir. Analizi yapmak ve yorumlamak için elde edilen veriler PAJEK programına girildi. Öne çıkan parametre değerleri yorumlanıp kıyaslanmıştır.
Networks comprise of the nodes and the links that specify relationship between these nodes. Networks defined as; complex, random and dynamically variable at time. The social network analysis which has also meaning of the quantification of the relationship between individuals, is used for scientifically calculation of the behaviour of various organizations in the face of important events or the calculation of the relationship of the networks that composed by these organizations.The software packages that mainly used for the social network analysis are UCI-NET, NetMiner, Pajek, ORA, Stat-Net, SocNet-V, InFlow ve Keyhubs. UCI-NET and NetMiner are extensively used in the USA.Network analysis method that can be used at various engineering fields, will be used for examination of the interactions and the relating positions of the nodes of the signals at the phase space. In the thesis , Pajek network analysis software will be used through the examination.As a brief of the thesis study, a N=100 sample Sinus function is sampled regarding to near and far frequency and then the phase spaces that related to these sample sets is found out. For making analysis and comment, the check that found out are processed by Pajek software. Notable parameter values are then compared and commented.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2119
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313460.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons