Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2117
Title: Sürdürülebilir stadyum binalarının üretimi üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on manufacture of sustainable stadium buildings
Authors: Taş, Nilüfer
Cesur, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Anabilim Dalı.
Keywords: Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir kalkınma
Stadyum binaları
Bina üretimi
Sustainability
Sustainable development
Stadium buildings
Building construction
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cesur, F. (2012). Sürdürülebilir stadyum binalarının üretimi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sürdürülebilirlik kavramı 20. Yüzyılın sonlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada yaşanan fiziksel, ekonomik, sosyal problemlere çare olarak sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hemen her alanda her sektörde önemli kavramlar olup, inşaat sektörünü de hem küresel hem ülkesel koşullar bağlamında etkisi altına alan iki kavramdır. İnşaat sektörü bir çok sektör ile etkileşimde olması ve diğer sektörlerin dinamiğini de etkilemesi ile sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır.Bu kavramlar göz önünde bulundurularak, bu çalışmanın amacı, ülkesel koşullar bağlamında sürdürülebilir bina üretimi yaklaşımını stadyum binaları özeline indirgeyerek örneklerle ortaya koymaktır.
The concept of sustainability has been used since the end of the 20th century. The sustainable development has emerged as a remedy for the physical, economic and social problems. In almost every area of sustainability and sustainable development are important concepts in each sector, the construction sector in the context of both global and national conditions, under the influence of the two concept. The construction industry is a multi-sector and other sectors that interact with the dynamics of the action and also plays an important role in sustainable development.These concepts by considering the purpose of this study, the production of sustainable building approach in the context of national conditions, reducing the samples to reveal the specifics of the stadium structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2117
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
313456.pdf4.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons