Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOğuzlar, Ayşe-
dc.contributor.authorPirliyev, Nuryağdı-
dc.date.accessioned2019-12-02T11:29:30Z-
dc.date.available2019-12-02T11:29:30Z-
dc.date.issued2010-06-04-
dc.identifier.citationPirliyev, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modelleri ile yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu üzerine bir analiz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2109-
dc.description.abstractBu çalışma, Uludağ Üniversite'sinde eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin genel uyum sürecini etkileyen faktörlere açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için, 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde, eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere yapılan anket sonuçları değerlendirilmeye ve Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) ile analiz edilmeye calışılmıştır. Yapılan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yabancı uyruklu öğrencilerin üniversiteye uyum sürecine ilişkin teori, kavramlar ve bu alanda yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. İkinci bölümde YEM ile ilgili tanımlar ve literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, yabancı uyruklu öğrencilerin genel uyumları ile; eğitim uyumları, kültürel uyumları ve dil bilgisi seviyeleri arasındaki ilişkiler YEM ile analiz edilmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractAim of this study is to find out affecting factors of general adjustment of foreign students who are studying at Uludag University. According to this, questionnaire which was done on foreign students in 2009-2010 educational year is evaluated and analyzed by Structural Equation Modelling (SEM). This study includes three sections. First section includes theories, definitions and studies related to adjustment during university. In second section, there are explanations about SEM and literature review. The last section has the relationships between general adjustments of foreign students with their cultural adjustments, education adjustments and language levels are analyzed by SEM.en_US
dc.format.extentIX, 53 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYabancı uyruklu öğrencilertr_TR
dc.subjectGenel uyumtr_TR
dc.subjectKültürel uyumtr_TR
dc.subjectEğitim uyumutr_TR
dc.subjectDil bilgisi seviyesitr_TR
dc.subjectYEMtr_TR
dc.subjectForeign studentsen_US
dc.subjectGeneral adjustmenten_US
dc.subjectCultural adjustmenten_US
dc.subjectAcademic adjustmenten_US
dc.subjectLanguage levelen_US
dc.subjectSEMen_US
dc.titleYapısal Eşitlik Modelleri ile yabancı uyruklu öğrencilerin uyumu üzerine bir analiztr_TR
dc.title.alternativeAnalysis of foreing students adjustment with Structural Equation Modellingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262871.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons