Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2103
Title: Franz Anton Hoffmeister Re Majör Viyola Konçertosu
Other Titles: Franz Anton Hoffmeister D Dur Viola Concerto
Authors: Çalgan, Görkem
Torun, Uğraş
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Konservatuvar-Müzik Anasanat Dalı/Yaylı Çalgılar Sanat Dalı.
Keywords: Hoffmeister
Viyola
Konçerto
Analiz
Viola
Concerto
Analysis
Issue Date: 6-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Torun, U. (2010). Franz Anton Hoffmeister Re Majör Viyola Konçertosu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Yüksek Lisans Sanat Eseri Raporu'' olarak hazırlanan bu çalışma değerli besteci Franz Anton Hoffmeister'in yaşam öyküsü, Re majör viyola konçertosu, konçertonun müzikal analizi, dönemin diğer konçertolarıyla karşılaştırılması ve konçertonun günümüzdeki önemi konularını içermektedir.Bu rapor gerek öğrenci gerekse akademisyen olan müzisyenlerin re majör konçertoyu daha geniş çaplı tanımalarına yardımcı olması ve icraya dönük çalışmalarında yarar sağlayacak bir kaynak oluşturacağı inancı ile hazırlanmıştır. Diğer yandan eğitim amaçlı da kullanılarak viyola eğitiminin zenginleştirilmesine katkıda bulunulacağı umulmaktadır. Hoffmeister viyola konçertosu, konservatuvarların lisans, lisansüstü ve doktora - sanatta yeterlik programlarında yer almakta ve o döneme ait müzik üslubunun anlaşılmasına yardımcı olması bakımından da önem taşımaktadır.
This report is prepared as an "Art Piece Report" and it includes Franz Anton Hoffmeister's life story, D major concerto, musical analysis of the concerto, comparison of it with other viola concertos of the same era and its importance today.The report has been prepared a useful source to enable viola students at conservatories and also academicians to analyse the concerto in a broad sense and improve their performing skills. On the other hands its hoped that this report will help for the enrich of viola education.Viola concerto of Hoffmeister takes place in the curriculum of undergraduate, graduate and doctorate programs of conservatories and has great importance since it enables the interpretation of works belonging to the era to be understood.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2103
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262868.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons