Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2082
Title: Yuvarlak örme makinelerinde ince ve süper ince kumaş üretiminin incelenmesi
Other Titles: Investigation of fine and super fine fabrics production by circular knitting machines
Authors: Kavuşturan, Yasemin
Yiğit, İdil Yetişir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yuvarlak örme makinesi
İnce
Süper ince
Hafif gramaj
İnce iplik
Circular knitting machine
Fine
Super fine
Lightweight
Fine yarn
Issue Date: 16-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yiğit, İ. Y. (2010). Yuvarlak örme makinelerinde ince ve süper ince kumaş üretiminin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada farklı incelikli yuvarlak örme makinelerinde üretilen ince ve süper ince kumaşların boyutsal ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Makine inceliği, makine sıklık ayarları, iplik numarası, elastan iplik kullanımı, iplik bükümü ve relaksasyon koşullarının etkisini inceleyebilmek amacıyla üç grup deneysel çalışma sunulmuştur.İlk bölümde konu ile ilgili kaynaklar özet halinde verilmiştir.İkinci bölümde çalışmada kullanılan yuvarlak örme makinesi ve iplik özellikleri, relaksasyon koşulları, test cihazları ve test yöntemleri anlatılmıştır.Üçüncü bölümde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular verilmiştir.Dördüncü bölümde bulgulardan yararlanılarak süprem kumaşların boyutsal ve fiziksel performansları hakkında yorumlar yapılmıştır.
In this study, physical and dimensional properties of fine and super fine fabrics which are produced in different circular knitting machine gauges, are examined. Three experimental works are presented in order to determine the effects of knitting machine gauge, tightness adjustment, yarn number, using elastane yarn, yarn twist and relaxation conditions.In the first chapter, a summary of the literature survey is given.In the second chapter, circular knitting machines and yarn properties, relaxation conditions, test devices and test methods, which are used in this study, are explained.In the third chapter, experimental results are presented.In the fourth chapter with, the aim of experimental results physical and dimensional performances properties of single jersey fabrics are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2082
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340045.pdf9.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons