Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20787
Title: Çağdaş iktisat kuramının ekonomi politiği
Authors: Davidson, Paul
Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Arslanoğlu, Mehmet
Keywords: Çağdaş iktisat kuramı
Ekonomi politik
İktisat
Felsefe
Keynes
Issue Date: 1981
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Davidson, P. (1981). "Çağdaş iktisat kuramının ekonomi politiği". çev. Mehmet Arslanoğlu. Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 169-174.
Abstract: “Şimdi hepimiz Keynesçiyiz” sözü iktisatçılar, siyaset adamları ve öyle ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarınca bile kullanılabilen basmakalıp bir ifade haline gelmiştir. John Maynard Keynes'in yazılarının, yarım yüzyıldan az bir zamanda, çağdaş kapitalist ekonomilerin iktisadi düşüncelerini, yüzeysel bir biçimde de olsa, alt-üst ettiği saptanabilir. Keynes' in düşüncelerinin ve felsefesinin bu görünen zaferine karşın, küçük ama büyüyen bir grup iktisatçı, «Keynesci» iktisat için başarılan hiçbir şey olmadığı, üstelik ön-keynesçi basitleştirmelerin Keynesci süslü (cosmetic) terminoloji ile örtüldüğü konusundaki uyarılarını sürdürdüler. Bu küçük ama önemli literatürden habersiz olanlar için, eijonhugvud'un kitabında vurgulanan J . M. Keynes'in iktisadı ile kabul edilen Keynesci iktisat arasındaki uçurumun (dichotomy) varlığı sarsıcı bir deney olmak zorundadır
Description: Orijinal makalenin künyesi: Paul Davidson, Money and the Real Wolrd (Macmillan, 1972). ch. I, pp. 1-7.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20787
Appears in Collections:1981 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_12.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons