Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20785
Title: Sosyal yapı değişmesi ve şehirleşme
Authors: Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Sezal, İhsan
Keywords: Sosyal yapı değişmesi
Şehirleşme
Kalkınma
Sosyal yapı
Kentleşme
Issue Date: 1981
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezal, İ. (1981). "Sosyal yapı değişmesi ve şehirleşme". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 143-152.
Abstract: Günümüz Türkiyesi, her gözleminin müşahade ve ifade edeceği gibi çağdaş Batının «Standart» olarak ortaya koyduğu bir “Çizgi”ye varabilmenin zorlu tecrübesini geçirmektedir. Hadise, ister «doğru-yanlış» ölçülerine ve değer hükümlerine göre isterse, «objektif bir vakıa» olarak ele alınsın devam etmekte olan bir sosyal yapı değişmesi» ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Ne var ki, «sosyal yapı değişmesi» ile neyin anlatılmak istendiğinin açıklanması zarureti ortadadır . Bunu müteakip sayfalarda yapmadan önce ilk cümlenin muhtevasına bir başka şekilde eğilmek oldukça faydalı olacaktır.
Description: Bu çalışma, yazarın İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde hazırlanan "Sosyal Yapı Değişmesi Açısından Türkiye'de Şehirleşme" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20785
Appears in Collections:1981 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_10.pdf2.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons