Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20781
Title: Siyaset (in) sosyolojisi, siyaset (in) bilimi, siyasal sosyoloji
Authors: Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Sarıbay, Ali Yaşar
Keywords: Siyaset sosyolojisi
Siyaset bilimi
Toplumsal gerçeklik
Issue Date: 1981
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıbay, A. Y. (1981). "Siyaset (in) sosyolojisi, siyaset (in) bilimi, siyasal sosyoloji". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 63-74.
Abstract: “Toplumsal gerçek (lik)” sosyolojinin inceleme konusunu oluşturan, biçimsel ve somut olarak yansıtılan bir bütünü ve öğelerini ifade eden bir terimdir. Toplumsal gerçekliğin en belirgin unsuru ise toplumdur. Sosyolojiye toplumu inceleyen bir bilim dalı gözüyle bakmanız, her şeyden önce, toplumsal gerçekliğin hem ayrı ayrı öğelerini (din, kültür, siyaset vd.) hem de bütününü ele almayı gerektirmektedir. Çünkü, Freyer'in belirttiği gibi toplumsal yaşamın gerçekleri bir yandan belli bir yapının yasalarına göre oluşmaktalar, öbür yandan yaşam sürecinin dışına çıkmayıp içinde kalarak güncel bir olay değerini taşımaktadırlar. Bunlardan birine gereken önem verilmediği takdirde, sosyolojinin meşgul olduğu toplumsal gerçeklik bütünüyle kavranılmamış olacaktır. Toplumsal gerçekliğin böyle bir niteliğe sahip oluşu, toplumsal olayların iki düzeyde çözümlenebileceği ve toplumsal bilim dallarının bu düzeylere bağlı olarak oluşacağı sonucuna götürmektedir bizi. Bununla kastedilen husus daha açık olarak şudur: Toplumsal gerçekliğin öğeleri kendi içinde incelenebilir ve bu incelemeyi bir bilim dalı yapabilir. Ama bir de toplumsal gerçeğin bir bütünsellik içinde incelenmesi zorunludur ve bunu da sosyoloji yapma durumundadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20781
Appears in Collections:1981 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_6.pdf3.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons