Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20778
Title: Üretim yönetiminde sistem yaklaşımı
Authors: Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Barutçugil, İsmet Sabit
Keywords: Üretim yönetimi
Sistem yaklaşımı
Endüstriyel işletmeler
Mal ve hizmet üretimi
Üretim fonksiyonu
Üretim modeli
Issue Date: 1981
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Barutçugil, İ. S. (1981). "Üretim yönetiminde sistem yaklaşımı". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 27-40.
Abstract: Genellikle, dar anlamı ile yalnızca endüstriyel işletmelerdeki yapım faaliyetleri için kullanılan, ancak gerçekte mal ve hizmet üreten tüm işletmelerdeki faaliyetleri ifade eden “üretim fonksiyonu”nun yönetimi, sistem yaklaşımının yaygın ve etkin bir biçimde uygulandığı tipik bir yönetim alanıdır. Bu yaklaşım, üretim yönetimi sorunlarının anlaşılmasında ve çözümlenmesinde önemli bir aşama olmak nitelendirilebilir. Bu makalede, öncelikle üretim ve üretim yönetimi kavramlarının tanımlanmasına yer verilecek; üretimde sistem yaklaşımı ve bu yaklaşımın gerekliliği üzerinde durulacaktır. Daha sonra, genelleştirilmiş bir üretim modeli ortaya konularak üretimin işletme sistemi içindeki yeri, diğer alt sistemlerle ilişkileri ve kendi alt sistemleri incelenecektir. Bu çalışmada son olarak, bir üretim sistemi analizinin başlıca aşamaları ve analizde yararlanılan bazı önemli modeller tanıtılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20778
Appears in Collections:1981 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_3.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons