Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20776
Title: A summary of the the current state of thought about the role of agriculture in economic development: A preliminary analysis
Other Titles: İktisadi kalkınmada tarımın rolü hakkındaki görüşlerin bugünkü durumu: Bir özet
Authors: Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Demirdöğen, Sinan
Keywords: Agriculture and development models
Capital transfer
Labor transfer
Agriculture in economic development
İktisadi kalkınma
Tarım
Issue Date: 1981
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirdöğen, S. (1981). "A summary of the the current state of thought about the role of agriculture in economic development: A preliminary analysis". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-14.
Abstract: The dispute on the role of agriculture in economic development has grown fast since the end of the Second World War. lnitially, the economic theory was predominated by the strategy of rapid industrialization, which entailed models designed for the initiation and support of industrial development in the urban sector at the expense of agriculture. The factors which influenced such a formulation were twofold: in almost all of the industrialized high-income countries the largest share in production and employment was of industry; during the course of economic growth in high income countries, a predominantly urban capitalist sector had expanded at the expense of other sectors, whereas low income (currently developing) countries had been stagnated by the impact of a static rural sector during the same period. Moreover, in the early postwar period, those who were engaged in formulating o general development pattern applicable to all countries were concerned with the reconstruction and restoration of the war stricken European economies while also designing remedies for the problems of the densely populated areas which were gradually gaining their political independence.
Tarımın iktisadi kalkınmadaki yeri konusunda, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sürdürülen yoğun tartışma, sonunda bu kesimin birincil bir öneme sahip olabileceğini kabul etmektedir. Genellikle iktisadi kalkınma tüm ülkelere uygulanabilir bir stratejiler bütünü olarak kabul görebildiği halde, geçmişte öne sürülen stratejilerin getirdiği sorunlar, kalkınmakta olan ülkelerin gelişmiş sanayileşmiş ekonomilerin izinden gitmesinin hiç de zorunlu olmadığını; yoksul ülkeler görünümündeki azgelişmişlerin mevcut durumlarında, ivedi çözüm bekleyen iktisadi ve toplumsal sorunlarının yeni kalkınma modelleri gerektirdiğini ortaya koymuştur. Böylece tarım hızlı bir sanayileşmenin destekleyici gücü olarak ele alınmaktan kurtulmuş ve kendi başına gelişmesiyle tüm ekonomiyi sürükleyebilecek bir ona kesim olarak kalkınma literatürüne girmiştir. Genellikle iktisadi kalkınmada tarımın önemi ele alınırken, yazarların birleştiği nokta, tarımın şu özelliklerini vurgulamaktadır: 1) Ulusal gelire olan katkısı; 2) Sanayi için hammadde, ülke için yiyecek üretiyor olması; 3) Ürünlerinin ihracatı yoluyla döviz rezervlerine olan katkısı; 4) Devlet gelirlerine vergiler yoluyla yaptığı katkı; 5) Sermaye birikimine olan katkısı; 6) İstihdama olan katkısı ; 7) Üretimdeki uzmanlaşmaya ve çeşitliliğe doğru bir gelişme içinde alındığında, iktisadi istikrarı sağlayabilecek bir düzene sokulabilir olması.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20776
Appears in Collections:1981 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_1.pdf3.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons