Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20760
Title: Türkiye'de kentleşme ve gecekondu oyları (1965-1975)
Authors: Vaner, Semih
Keywords: Türkiye'de kentleşme
Gecekondu olgusu
Gecekondu oyları
Issue Date: 1979
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Vaner, S. (1979). "Türkiye'de kentleşme ve gecekondu olgusu (1965-1975)". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 143-178.
Abstract: Uzmanlar kenti, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı ve tüm üretimin denetlendiği, dağıtımının koordine edildiği, belirli teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük, yoğunluk, heterojenlik ve bütünleşme düzeylerine varmış yerleşme türü; kentleşmeyi de, bir yerleşme ya da bir ülkenin yerleşmelerinde, tarımsal olmayan üretim oranının artması ve tüm üretiminin denetim ve koordinasyonunun yoğunlaşması sonucu, büyüklük, yoğunluk, heterojenlik, bütünleşme derecelerinin artması olayı biçiminde tanımlıyorlar. İlk gerçek kentler, M.Ö. 3000'lerde, Doğu Mezopotamya'da görülüyor. Tarım için çok elverişli olan bu topraklarda, su toplama ve dağıtımının düzenlenmesi, yazının bulunuşu, hayvanlarla çekilen tekerlekli taşıt aralarının kullanılması ile ilkel ticaretin başladığı Sümer ve Akad uygarlıklarında bazı kentlerin kurulduğuna rastlanmaktadır. Bu devirdeki kentlerin ortak yönleri, hemen hemen tümünün bir su kaynağı civarında kurulması, dinsel ve siyasal yönetimin tek kişi etrafında toplanması, asil ve hizmet sınıflarının oluşu, kentin kendi düzeni içinde birtakım bölgelere ayrılmasıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20760
Appears in Collections:1979 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_9.pdf9.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons