Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20754
Title: Temel ihraç ürünlerimizin talep elastikiyetleri
Authors: Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Ertaş, Sacit
Keywords: İhracat
Elastikiyetler
Talep dengesi
Issue Date: 1979
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Ertaş, S. (1979). "Temel ihraç ürünlerimizin talep elastikiyetleri". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 35-47.
Abstract: İktisat teorisinde talep elastikiyetlerinin pratik ve teorik yön den önemli olduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Son yıllarda ithalat ve ihracat talep elastikiyetlerini ölçmek için büyük bir çaba sarfedilmiş olmasına rağmen çok iyi bilinen genel sonuç uluslararası ticarette talebin elastikiyetsiz oluşudur. a Kritikler bu fenomeni farklı şekillerde açıklamaktadır. Orcutt, tahmini elastikiyet hesaplamalarının sıfıra doğru eğilimli olmasına neden olan çok .sayıda istatistiki tuzağın varlığını vurgulamaktadır. 4 öte yandan Yeager ve diğer bazı iktisatçılar ulusal hükümetlerce alınan çeşitli koruma önlemlerinin (kotalar ve gümrük vergileri gibi) uluslar arası ticaretin fiyat değişmelerine karşı tepkisini azalttığı görüşü nü savunmaktadır. Kuşkusuz bu ikinci görüş daha liberal uluslararası ticaret politikalarının uygulanması halinde fiyat mekanizmasının çalışmayacağı anlamına gelmemektedir.
Description: Bu çalışma, yazarın York Üniversitesinde gerçekleştirdiği The Structure of Protection in Turkey and Potential Economic Effects of Turkish Entry in the Community adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20754
Appears in Collections:1979 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_3.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons