Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20753
Title: Türk banka sistemi içinde ticaret bankalarının orta vadeli kredi uygulaması
Authors: Öğrendil, Selçuk
Keywords: Türk banka sistemi
Ticaret bankaları
Orta vadeli krediler
Issue Date: 1979
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Öğrendil, S. (1979). "Türk banka sistemi içinde ticaret bankalarının orta vadeli kredi uygulaması". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 11-33.
Abstract: Krediyi niteleyen esas unsurlardan biri de zaman unsurudur. Zaman unsurunu belirleyen etken ise kredinin ekonomik fonksiyonu, diğer bir söyleyişle krediye konu olan üretim sürecinin tamamlanması için gerekli zamandır. Konusu olan üretim sürecinin uzunluğuna göre kredileri kısa, orta ve uzun vadeli krediler olmak üzere üç gruba ayırmak dünya bankacılık sisteminde kural haline gelmiştir. Orta vadeli kredilerde zaman sınırı kesin belli değildir. Hangi uzunluktaki sürenin orta vade sayılması gerektiğine dair literatürde birlik olmadığı gibi ülkeler arası uygulama da da farklılıklar vardır. Öyle ki; Federal Almanya'da 4 yıl'a, Fransa'da yıl'a kadar vadeli krediler orta vadeli sayılmaktadır. Ayrıca orta vadeli krediler; yıldan daha uzun süreli ve genellikle 5 yıl a kadar olan, bazen de vadeleri 10 yıl'a kadar uzayabilen krediler
URI: http://hdl.handle.net/11452/20753
Appears in Collections:1979 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_2.pdf6.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons