Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20752
Title: İktisadi denge tarım
Authors: Özgüven, Ali
Keywords: İktisat
Fizikte denge
Biyolojide denge
Issue Date: 1979
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Özgüven, A. (1979). "İktisadi denge ve tarım". Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-9.
Abstract: Denge, eşitlik, istikrar, ahenk, birbirine bağlılık anlamına gelir ve hemen hemen bütün bilimlerde göze çarpar. İki kuvvet, iki ağırlık, iki miktar arasında eşitlik varsa veya bunlar aynı düzeye geliyorsa denge vardır denilir. Fizikte denge, bir nokta üzerine gelen kuvvetlerin bileşkesi nötr (sıfır) olduğu zaman kurulur. Mekanik bir sistemde ilk durumundan ayrılan her eleman, sistemin kendi kuvvetiyle tekrar eski denge noktasına döner. Biyolojide denge, bir canlının ahenkli bir biçimde büyümesi (gelişmesi) veya fonksiyonlarını düzenli olarak yapabilmesidir. Biyolojik denge, ihtiyaçların maksimum tatmini halidir, şeklinde de tanımlanabilir. İktisadi denge ise daha çok piyasada arz ve talebin birbirine eşit olmasıdır. Yani belli bir fiyatta arz edilen mal miktarı. bu fiyattan talep edilen mal miktarına eşittir. Ancak bu eşitlik sürekli değildir, geçici olarak da sağlanabilir. Böylece, sürekli iken «istikrarlı» geçici iken de «istikrarsız» bir denge karşımıza çıkacaktır. Klasik teoride daha çok statik denge üzerinde durulur. Statik denge genellikle bütün egzojen (dış) etkenlerden uzak, bizzat sistemin ilk durumunu koruyabilmesidir. Bunun içindir ki statik dengede endojen (iç) etkenler veya kuvvetler denge halinde bulunmakta birbirine uymakta ve hiç bir değişikliğe sebebiyet vermemektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20752
Appears in Collections:1979 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_1.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons